ÁISEANNA

INIÚCHADH AR OIDHREACHT CHOLM CILLE
Iniúchadh ar shuíomhanna oidhreachta (Dún na nGall & Doire), réada agus cartlanna a bhaineann le Colm Cille agus a shaol. Arna choimisiúnú ag Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin, Foras na Gaeilge agus an Chomhairle Oidhreachta le cuidiú le pleanáil don 1500ú cuimhneachán. 

COLMCILLE 1500 ÉIRE- ALBAIN
Is comhpháirtíocht idir Foras na Gaeilge (Éire) agus Bòrd na Gàidhlig (Albain) ‘Colmcille’. Gheobhaidh tú eolas anseo ar 1500 imeacht, áiseanna agus téamaí a mholtar chomh maith le nasc le Slí Cholmcille.

ÁISEANNA CHOLM CILLE
 Tugadh le chéile anseo réimse d’áiseanna a bhaineann le Colm Cille idir chinn oideachasúla, spioradálta, acadúla, oidhreachta agus phobail agus clúdaítear fosta áitiúil, réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

ÁBHAR OIDEACHASÚIL CHOLMCILLE 1500
Comórtas scoileanna agus liosta áiseanna a thiomsaigh Coiste Cholmcille 1500 Dheoise Ráth Bhoth.