ÁISEANNA

Chruthaigh Colmcille 1500 líon suntasach d’áiseanna oidhreachta don bhliain lena n-áirítear gearrscannáin, gearrthóga beochana, pacáistí oideachais, foilseacháin, conairí fíorúla, treoracha fuaime chomh maith le ceol úr agus coimisiúin ealaíne. Gheobhaidh tú thíos naisc le háiseanna ar líne chomh maith le naisc úsáideacha le suíomhanna agus áiseanna eile faoi Cholm Cille. Ní áirítear leo sin cainteanna/ceardlanna taifeadta atá le fáil faoi Imeachtaí.

Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
COLMCILLE 1500 – AN BHLIAIN I MBUAICPHOINTÍ
Gearrfhíseán de bhuaicphointí ó réimse imeachtaí a soláthraíodh le linn Cholmcille 1500 chomh maith le píosaí scannánaíochta dróin ó Ghartán, Gleann Cholm Cille agus Doire.

Foras na Gaeilge/ Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
COINNEAL CHOLM CILLE
Gearrscannán a choimisiúnaigh Foras na Gaeilge de shoilsithe a teilgeadh ag suíomhanna in Éirinn agus in Albain do bhreithlá Cholm Cille, le ceol ag Pádraigín Ní Uallacháin. Léiríonn sé suíomhanna (in Éirinn) i nGartán, i nGleann Cholm Cille, i nDoire, in Aird Mhic Giollagáin, i nDroim Chliabh, i gCeannanas, i mBaile Átha Cliath agus (in Albain) in Oileán Í agus ar an Óban.

Iontaobhas na nEaglaisí
COLM CILLE AG 1500
Seoladh an gearrscannán seo ag tús Cholmcille 1500. Mar ionadaithe d’Iontaobhas na nEaglaisí, tháinig ceannairí na nEaglaisí i nDoire agus i nDún na nGall le chéile le tábhacht Cholm Cille 1500 ar aghaidh a phlé, an fáth a bhfuil sé tábhachtach go fóill sa lá atá inniu ann agus an fáth ar chóir dúinn é a cheiliúradh.

Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
CONALLACH CRÁIFEACH CRÓGA
Ceann de cheithre ghearrscannán a coimisiúnaíodh do Cholmcille 1500. Tugann Róise Ní Laifeartaigh, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Contae Dhún na nGall, muid ar thuras i nDún na nGall leis na háiteanna agus scéalta a chur i láthair a bhaineann leis an Naomh (Gaeilge le fotheidil Bhéarla)

Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
DOIRE CHOLMCILLE
Ceann de cheithre ghearrscannán a coimisiúnaíodh do Cholmcille 1500. Insíonn Pádraig Mac Congáil, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin, faoi na suíomhanna i nDoire a bhaineann leis an naomh (Gaeilge le fotheidil Bhéarla)

Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
DURROW/DARÚ: OIDHREACHT CHOLM CILLE
Ceann de cheithre ghearrscannán a coimisiúnaíodh do Cholmcille 1500. Léiríodh an scannán seo i gcomhar le Cumann Staire Uíbh Fhailí agus Coiste Ardchros Dharú. Tugann an scannán seo go Darú muid an áit ar bhunaigh Colm Cille mainistir agus as sin a baisteadh an lámhscríbhinn chlúiteach.

Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
EILEAN CHALUIM CHILLE & EAGLAIS NA H-AOIDH - COLMCILLE AGUS NA HINSE GALL
Ceann de cheithre scannán a coimisiúnaíodh do Cholmcille 1500. Léiríodh an scannán seo i gcomhar le Comhairle nan Eilean Siar. Tugann sé muid chuig dhá shuíomh tiomanta do Cholm Cille ar Oileán Leodhais sna hInse Gall ( i nGaeilge na hAlban le fotheidil Bhéarla)

Foras na Gaeilge/ RTÉ Raidió na Gaeltachta
COLM CILLE: COSANTÓIR NA MBAN
Clár faisnéise 45 bomaite i nGaeilge leis an chraoltóir Áine Ní Bhreisleáin. Cuireann Áine agallamh ar réimse saineolaithe le tuiscint a fháil ar an duine atá le fáil go flúirseach inár mbéaloideas agus faigheann sí amach faoin dóigh a bhfuair Colm Cille aitheantas mar chosantóir na mban.

BBC Alba & TG4
COLMCILLE THE BOLD SAINT/ COLMCILLE, AN NAOMH DÁNA
Dráma faisnéise ag plé Cholm Cille, an t-ab Éireannach, a bhfuil Naomh Coumba air in Albain. Craoladh é ar a 1500ú breithlá ar 7ú Nollaig 2021.

Beltaine Productions Teo
COLM CILLE, MIOTAIS, FINSCÉALTA AGUS FÍORSCÉALTA.
Cuireann an Dr Brian Lacey an gearrscannán seo i láthair a dhéanann iniúchadh ar thírdhreach agus cultúr Dhún na nGall lenar rugadh Colm Cille. Scannánaíodh é i suíomhanna éagsúla a bhaineann le Colm Cille agus a shinsir.

Líonra Leitir Ceanainn & Ionad Cultúrtha Reigiúnach
SLÍ CHOLMCILLE - DÚCHAS AGUS OIDHREACHT
Scannán álainn de cheol, filíocht, stair agus scéalaíocht á chur i láthair i nGaeilge agus i nGaeilge na hAlban le fotheidil Bhéarla (thart ar 58 bomaite). Á thaispeáint den chéad uair le linn Chomhdháil an Léinn Éireannaigh Mheiriceá 2021.

Deoise Ráth Bhoth le tacaíocht ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn & Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
COLM CILLE: OIDHREACHT BHUAN (CUID 1 – AN BUNÚS)
Sraith fhíorúil i dtrí chuid lena n-áirítear ionchur ó cheannairí eaglaise, staraithe, scoláirí, scoileanna chomh maithe le ceol agus filíocht. Cuid 1: An Bunús (bunús an mhanachais agus saol óige Cholm Cille).

Deoise Ráth Bhoth le tacaíocht ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn & Bord Oideachais agus Oiliúna Dhún na nGall
COLM CILLE:OIDHREACHT BHUAN (CUID 3 – AN BRIATHAR A CHOINNEÁIL BEO)
Sraith fhíorúil ina bhfuil trí chuid le hionchur ó cheannairí creidimh, staraithe, lucht léinn, scoileanna chomh maith le ceol agus filíocht. Cuid 3: Ag Coinneáil an Bhriathair Beo (oidhreacht Cholm Cille).

Sligo Colmcille 1500/ Blue Raincoat Theatre
CATH NA LEABHAR – SCÉAL CHOLM CILLE AGUS SLIGEACH
Gearrscannán ag insint an scéil faoi Cholm Cille ag déanamh cóip de shaltair de chuid Naomh Finnian, agus faoi chath Chúil Dreimhne, Contae Shligigh in 560AD a tharla dá bharr.

Pairc Historical Society/Comunn Eachdraidh an Pairc
EILEAN CHALUIM CHILLE | THE ISLE OF ST. COLUMBA
Gearrscannán a léirigh Jan Schouten ar Oileán Leodhais in Albain. Déanann sé ceiliúradh ar an nasc Cholm Cille sna hInse Gall le scéal Eilean Chaluim Chille - the Isle of St. Columba.

Comhairle Contae Dhún na nGall (Cartlann Contae Dhún na nGall)
COLM CILLE – BEATHA AGUS OIDHREACHT: PACÁISTE OIDEACHAIS DO SCOILEANNA
Pacáiste oideachais bunscoile ina bhfuil leabhrán ag insint stair agus oidhreacht Cholm Cille ar dhóigh spraíúil inrochtana chomh maith le leabhrán de chleachtaí agus ceisteanna do dhaltaí i rang (ar fáil i mBéarla agus i nGaeilge).

Comhairle Contae Dhún na nGall (Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall)
TIONSCADAL BÉALOIDIS DIGITEACH CHOLM CILLE NA SCOILEANNA
Gearrthóga beochana ó 20 bunscoil i nDún na nGall, i nDoire, sa Mhí agus i Sligeach á léiriú mar chuid de comhoibriú idir scoileanna agus leabharlanna le beocht a chur i mbéaloideas a bhaineann le Colm Cille sna ceithre cheantar seo a bhfuil baint acu leis an Naomh.

Comhairle Contae Dhún na nGall (Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall)
COLMCILLE 1500 - GREANNÁN
Greannán speisialta bunaíthe ar na gearrthóga beochana a léiríodh mar chuid de Thionscadal Béaloidis Digiteach Cholm Cille na Scoileanna le scoileanna i nDún na nGall agus i nDoire. Pléann se go spraíúil an béaloideas agus na finscéalta a bhaineann leis an naomh.

Comhairle Contae Dhún na nGall (Oifig Oidhreachta Dhún na nGall)
ILLUMINATING COLMCILLE / LÉARGAS AR CHOLM CILLE
Leabhar speisialta dathúcháin le comóradh a dhéanamh ar cheiliúradh Cholmcille 1500 a léiríonn cuid de na na suíomhanna oidhreachta, na háiteanna, na réada agus na cartlanna a bhaineann le beatha agus oidhreacht Cholm Cille.

Músaem an Túir/Músaem Contae Dhún na nGall
COLM CILLE – SCÉALTA BÉALOIDIS & MIOTAIS LE JOE BRENNAN
Bí i gcuideachta an scéalaí chlúitigh Joe Brennan agus é ag insint cuid de na scéalta is fearr leis faoi Cholm Cille. Bhí seo mar chuid den chlár imeachtaí taispeántais ‘Colm Cille an Fear & na Miotais’

Foras na Gaeilge
CLEAMAIRÍ ARD MHACHA | BEOCHAN 1
Beochan ghearr a chruthaigh Cleamairí Ard Mhacha do pháistí mar chuid de Cholmcille 1500. Insíonn seo an scéal faoi Cholm Cille agus an luchóg, an chuileog agus an coileach. Á insint i nGaeilge.

Foras na Gaeilge
CLEAMAIRÍ ARD MHACHA | BEOCHAN 2
An dara beochan ghearr a chruthaigh Cleamairí Ard Mhacha do pháistí mar chuid de Cholmcille1500. Insíonn seo an scéal faoi Cholm Cille agus an tIora Rua. Á insint i nGaeilge.

Iontaobhas na nEaglaisí
TIONSCADAL SCOILEANNA CHOLM CILLE – SEOLADH LEABHAIR GRIANGHRAF
Gearrscannán lena léiriú gur chríochnaigh daltaí i dtrí bhunscoil i nDoire – an Fuarán, Teach Nazarat agus an Túr Fada - leabhar scéalaíochta faoi Cholm Cille.

Iontaobhas na nEaglaisí
TIONSCADAL SCOILEANNA CHOLM CILLEC – BEATHA CHOLM CILLE 2022
Taifeadadh de scéalta á n-insint agud de dhrámaíocht le daltaí ó na Bunscoileanna - an Fuarán, an Túr Fada, agus Teach Nazarat i nDoire. Rinne mic léinn sa chéad bhliain i gColáiste Réigiúnach an Iarthuaiscirt é a thaifeadadh agus a chur in eagar.

Scoil Náisiúnta Ghartáin
CRUINNIÚ NA NÓG 2021 - COLMCILLE, LEANBH DE CHUID GHARTÁIN
Taifeadadh le daltaí ón bhunscoil a insíonn faoin tsaol atá acu in áit bhreithe Cholm Cille trí ealaín, drámaíocht agus ceol.

Coláiste Mhuire Doire
AG CEILIÚRADH CHOLM CILLE 1500 – TIONSCADAIL THRASCHURACLACHA
Samplaí ó dhaltaí Bhliain 8-10 a ghlac páirt i dtionscadail thraschuraclacha ag déanamh ceiliúradh ar bheatha agus oidhreacht Cholm Cille.

Gairmscoil Chú Uladh
STAIR AGUS SCÉALAÍOCHT
Gearrscannán a léirigh Gairmscoil Chú Uladh i mBéal an Átha Móir (i lár Ghaeltacht Láir Dhún na nGall) a bhain roinn na scoileanna iar-bhunoideachais de chomórtas scoileanna Cholmcille 1500 Dheoise Ráth Bhoth.

Airneál Óige Ghleann Cholm Cille
CRUINNIÚ NA NÓG 2021 - GLEANN CHOLM CILLE
Léargas ar oidhreacht Cholm Cille le muintir óga Ghleann Cholm Cille. Aithriseoireacht, amhráin, ceol agus drámaíocht ó Ghaeltacht an Iardheiscirt, á gcraoladh ó réimse de shuíomhanna oidhreachta a bhaineann leis an Naomh (i nGaeilge).

Scoil Náisiúnta Naomh Iósaf
SAOL CHOLM CILLE
Beochan ón scoil náisiúnta i Ráth Maoláin, Contae Dhún na nGall, an áit a dtugann páistí a naomh Conallach chun cuimhne trí insint dúinn faoi shaol agus aimsir Cholm Cille.

Comhairle Contae Dhún na nGall (Oifig Oidhreachta Dhún na nGall)
DÚN NA NGALL CHOLM CILLE| ST COLMCILLE'S DONEGAL - CLOSTREOIR
Clostreoir de shuíomhanna oidhreachta a bhaineann le Colm Cille i gContae Dhún na nGall agus a fhiosraíonn gnéithe dá shaol agus dá oidhreacht. Tá se le fáil i nGaeilge fosta ag: https://shows.acast.com/st-colmcille-audiotrail-as-gaeilge

Comhairle Contae Dhún na nGall (Oifig Oidhreachta Dhún na nGall)
TURAS FÍORÚIL 3T DE THURAS CHOLM CILLE3
Turas fíorúil 3T de 15 stáisiún den bhealach oilithreachta trí mhíle seo i nGleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall. Is é atá i mbunús na ‘stáisiún nó na stadanna’ (áiteanna le haghaidh urnaí agus deabhóide) séadchomharthaí seandálaíochta agus chuidigh an tionscadal seo le hiad a thaifeadadh do na glúnta atá le teacht.

Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin
COLM CILLE: Ireland & Scotland | Éire & Albain | Èirinn & Alba
Léarscáil mhaisithe d’áiteanna a bhaineann le Colm Cille/Columba in Éirinn agus in Albain – stair, finscéalta agus oidhreacht | Sa léarscáil mhaisithe seo tá cuid de na háiteanna a bhaineann le Colm Cille le feiceáil – stair, seanchas agus oidhreacht |Tha am mapa dealbhaichte seo a’ sealltainn cuid dhe na h-àitichean aig a bheil ceangal ri Naomh Calum Cille – Eachdraidh, seann-sgeòil is dìleab.

Teach Pháirc Cholm Cille
‘COLMCILLE AN FEAR’ TURAS FÍORÚIL AR PHÁIRC CHOLM CILLE
Turas fíorúil féintreoraithe 360° ar shuíomhanna taobh istigh de Pháirc Cholm Cille i nDoire lena n-áirítear an teach, an dealbh agus ballóga eaglais Naomh Breacán.

Grúpa Oidhreachta & IT Shligigh
DISERT DIG 2021 – NA CHÉAD TORTHAÍ
Físeán gairid a chuirfidh beocht i gcuid de na chéad torthaí ó thochailt seandálaíochta in Disert, suíomh a bhaineann le Colm Cille agus an luath-Eaglais.

Oideas Gael
GLEANN CHOLM CILLE: AN ÁIT AGUS A NAOMH — TIONSCADAL LEIS NA MIONLOGAINMNEACHA I NGLEANN CHOLM CILLE A DHIGITIÚ
Físeán gairid a chuirfidh beocht i gcuid de na chéad torthaí ó thochailt seandálaíochta in Disert, suíomh a bhaineann le Colm Cille agus an luath-Eaglais.

Paróiste Chluain Dámhaodóg
GUTH CHOLM CILLE– COLM CILLE I BHFÁNAID
Bróisiúr a dhéanann mapáil ar na príomhshuíomhanna uilig a bhaineann le Colm Cille i bhFánaid, Contae Dhún na nGall. Síltear gur i bhFánaid a rugadh máthair Cholm Cille.

Acadamh Ríoga na hÉireann
AN CATHACH
Taispeántas ar líne den stair agus na scéalta a bhaineann leis ‘an Chathach’ lámhscríbhinn ón 6ú céad a bhaineann le Colm Cille agus léarscáil idirghníomhach d’áiteanna a bhaineann leis.

Vincent Kennedy & Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall
COLM CILLE, COLM NA SÍOCHÁNA
Físeán gairid bolscaireachta de phremiere domhanda na sraithe úire ceoil seo leis an chumadóir Vincent Kennedy, arna chomhchoimisiúnú do Cholmcille 1500 ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall. Is iad Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall, Cór Óige Dhún na nGall agus aíonna a sheinn an tsraith.

Ionad Cultúrtha Réigiúnach/ Teach Glebe & Gailearaí
‘AN SPÁS OSCAILTE SEO’ COIMISIÚN CEOIL LEICTREONAIGH ATHDHÉANTA
Saothar úr leis an ealaíontóir leictreonaice Éireannach Ryan Vail le hathshamhlú a dhéanamh ar shaothar Benjamin Britten ‘Iomann do Cholm Cille’. Coimisiúnaíodh i dtús báire é in 1962 le comóradh a dhéanamh ar 1400 bliain ó thuras Cholm Cille go hAlbain. Is é atá sa léiriú seo meascán comhaimseartha d’ionsrtaimiú leictreonach agus ionstraimiú traidisiúnta, le tionlacan ó phíosa álainn scannánaíochta dróin.

Cór Soiscéalach Cholm Cille
I M’AONAR GAN AON DUINE LIOM ACH TUSA'
Píosa ceolmhar in ómós do Cholm Cille ina chuid focal féin le Margaret McAteer agus Cór Soiscéalach Cholm Cille. Saothar ina bhfuil aoicheoltóirí mar Moya Brennan as Clannad le cóir agus ceoltóirí eile chomh maith le daltaí i nGleann Cholm Cille.

Cór Allegri
AG CEANGAL LE COLM CILLE TRÍ AMHRÁIN
Ceolchoirm ar líne mar chuid d’Fhéile Gach Gutha ag tabhairt le chéile cóir áitiúla in amhráin naofa in Ardeaglais Cholm Cille agus Eaglais Naomh Columba, an Túr Fada, i nDoire.

Féile Cór idirnáisiúnta Chathair Dhoire
COIMISIÚN NUA DO CHOLM CILLE
'De Angelo Domini' le hEoghan Desmond. Píosa iontach nua ceoil do chór agus dordveidhil a spreag scríbhinní Colm Cille, á chur i láthair den chéad uair mar chuid de cheolchoirm Fhéile 2021 agus ‘An Bóthar chun an Bhaile’ in Eaglais Naomh Columba, an Túr Fada.

Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall
Crios Mhóibhí
Athinsint dhrámatúil cheoil ar an scéal faoin tionchar a bhí ag paindéim ar shlí bheatha mhanachúil Cholm Cille, le Sean Doherty, cumadóir ceoil as Doire, á seinm ag Ceolfhoireann Aireagail Dhún na nGall agus Ceoltóirí Chonbháil.

Glór Dhún Geimhin le tacaíocht ó Chomhairle Buirge Chósta Chlochán an Aifir agus na Glinnte
TÉADA NA BHFLAITHEAS PÍOSA DON CHLÁIRSEACH AGUS DO GHUTH & FÍSEÁN
Téada na bhFlaitheas, a chum an cláirseoir Nodlaig Ní Bhrollaigh le ceiliúradh a dhéanamh ar Cholmcille 1500, leis an aonréadaí gutha Aoife Nig Uiginn as Scoil Ruaidhrí Dall agus scoileanna áitiúla cláirsí.

Colmcille 1500 Cheanannas
TOBAR CHOLM CILLE, CEANANNAS : CEILIÚRADH I GCEOL AGUS I BHFOCAIL LABHARTHA
Idircheol ar oíche Fhéile Colm Cille in 2021 le Colm Cille a thabhairt chun cuimhne ag an tsuíomh ar tharraing a chuid manach uisce úr do mhainistir Cheanannas.

Janet Harbison Cláirseach Éireannach / Oifig Ealaíne Fhine Gall
SORD CHOLMCILLE: SRAITH DON CHLÁIRSEACH ÉIREANNACH, SOPRÁN AGUS AITHRISEOIR
Saothar úr don chláirseach Éireannach, soprán agus aithriseoir le comóradh a dhéanamh ar an cheiliúradh 1500 bliain á sheinm i gCaisleán Shord, le tacaíocht ó Oifig Ealaíne Fhine Gall.

Janet Harbison Harps
COLM CILLE – SRAITH CHOLM CILLE
Léiriú de Shraith Cholm Cille le Janet Harbison le cláirseacha iomadúla agus guthanna – ag ceiliúradh 1500ú bliain Cholm Cille – a fuair a spreagadh ó scéal a bheatha, óna chuid filíochta, na sailm agus an ealaín is fearr.

Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHARLIOSTA CHOLM CILLE
Le comóradh a dhéanamh ar Cholmcille 1500, seo leabharliosta de leabhair faoi Cholm Cille atá ar fáil i mBailiúchán Léann Dhún na nGall.

Regional Cultural Centre (Letterkenny)
IRISLEABHAR LITEARTHACHTA THE PIG’S BACK | TURAS/JOURNEYS
Eagrán a haon d’irisleabhar próis litearthachta nua ‘Pig’s Back’ ina bhfuil scéalta a scríobhadh faoin téama ‘Turas’ le bliain a léiriú a rinne ceiliúradh ar 1500 bliain ó bhreith Cholm Cille.

Teach na nAmhrán / The Song House Ireland
AR LORG CHOLM CILLE
Bhí na filí Annemarie Ni Churreain (Éire ) agus Charlie Gracie (Albain) i mbun sraith de cheardlanna filíochta a phléigh peirspeictíochtaí traschultúrtha de Cholm Cille.

Foras na Gaeilge
ÒRAN NA CILLE/ AMHRÁN NA CILLE/ ARRANE NY KILLEY
Sé fhíseán ghearra leis an amhránaí, cumadóir amhrán, file agus déantóir scannán Marcus Mac an Tuairneir. Rinneadh cóiriú closamhairc ar dhánta a scríobhadh i nGaeilge na hAlban ar dtús, agus i nGaeilge agus Manainnis fosta. Rinneadh an cóiriú sna teangacha sin uilig, rud a d’fhág trí scannán fhileata agus leaganacha amhránaíochta mar fhíseáin cheoil.

Foras na Gaeilge
COLM CILLE & NA FILÍ
Dán sainchoimisiúnaithe mar chuid de Cholmcille 1500 le Daire Ní Chanáin. Samhlaítear an rud a tharlódh mura seasódh Colm Cille ar son na bhfilí i nDoim Ceat in 575. Taispeánadh an físeán filiochta den chéad uair ar Lá Filíochta Éireann 2022.

Colmcille 1500 Cheanannas / Co Club
AN CAPALL BÁN (FILÍOCHT)
Físeán gairid filíochta a rinne Co Club mar fhreagra comhaimseartha ealaíonta de shaol agud oidhreacht Cholm Cille. Arna mhaoiniú ag Oifig Ealaíne na Mí agus a taispeánadh den chéad uair ar Oíche Chultúir 2021.

Timpeallacht Stairiúil Albain
AG CEILIÚRADH CHOLM CILLE
Tionscadal filíochta le Colm Cille a cheiliúradh mar ‘Naomhphátrún na Filíochta ‘- ag déanamh mapáil ar an am a chaith sé in Albain, na háiteanna a shiúil sé, agus an fhilíocht a spreag siad.

Foilseacháin Wild Goose (teach foilseachái Phobal Oileán Í)
THE ORATORY OF LIGHT: POEMS IN THE SPIRIT OF ST COLUMBA
‘Físeán filíochta’ gairid do leabhar dánta le James Harpur le léaráidí le Paul Ó Colmáin. Meascann James samhlaíocht fhileata le spiorad Cholm Cille agus le tírdhreach Oileán Í.

Amharclann An Ghrianáin (Leitir Ceanainn)
THE ENEMY WITHIN LE BRIAN FRIEL
Montáis ghairid de ghearrthóga ón dráma á stiúir Caitríona McLaughlin agus ina bhfuil príomhpháirt ag Seán McGinley, Conallach ó dhúchas. Pléann an mórshaothar luath seo le Friel tréimhse i saol Cholm Cille,a raibh sé ina chónaí in Oileán Í ach a raibh tionchar ag a mhuintir achrannach i nDún na nGall air.

Acadamh Ríoga na hÉireann
CAIM CHALUIM CHILLE CHAOIMH
Coimisiúnaíodh Julie Fowlis, Éamon Doorley, Zoë Conway agus John McIntyre le saothar nua speisialta ceoil a chruthú le Colmcille 1500 a cheiliúradh. San fhíseán a ghabhann leis an tsaothar, iarradh ar an ealaíontóir freagairt i bpéntéireacht, le spreagadh ón cheol.

Brenda Kelly
COLM CILLE – GASÚR DE CHUID GHARTÁIN
Scannán gairid machnamhach mar léiriu ar Cholm Cille ina ghasúr ag súgradh, ag taispeáint suíomhanna stairiúla thart ar an áit ar rugadh é i nGartán.

Eaglais Naomh Agaistín
COLM CILLE: SCÉAL ÓN OLC GO DTÍ AN MHAITH
Insint ghreannmhar chomhaimseartha ar bheatha Cholm Cille, arna léiriú ag Kieran Griffiths as an Playhouse (Doire), amharcann an físeán seo i ‘stíl na scéalta staire uáfásacha' ar scéal Cholm Cille.

Eaglais Naomh Agaistín
GLÓIR-RÉIM CHOLM CILLE: - "COLM CILLE: TRIPTIC"
Léiríu aithrisithe den ghlóir-réim a bhfuil trí chuid ann a insíonn scéal bhrionglóid a mháthar, faoin chath a throid fir a chine ar a shon agus faoin aithreachas a tháinig air sa deireadh. Le fuaimrian ón bhunghlóir-réim agus le ceol le Ardmore Folk.

Iontaobhas na nEaglaisí
TURAS OBAIR EALAÍNE OIDHREACHTA CHOLM CILLE
Gearrscannán faoi léiriú an ealaíontóra de Thuras Oidhreachta Cholm Cille i nDoire. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar an turas ag https://www.thechurchestrust.org.uk/columba-heritage-trail https://www.thechurchestrust.org.uk/columba-heritage-trail

Músaem an Túir/Músaem Contae Dhún na nGall
CEARDLANN DE DHÚCH MEÁNAOISEACH LE LYNDSEY MCDOUGALL
Ceardlann ar líne faoin dóigh le triail a bhaint as líocha nádúrtha a bhaintear as an tírdhreach. Bhí seo ina chuid de chlár imeachtaí an taispeántais ‘Colm Cille an Fear & na Miotais'.

Músaem an Túir/Músaem Contae Dhún na nGall
CEARDLANN LÁMHBHRÓIDNÉIREAHTA LE LYNDSEY MCDOUGALL
Ceardlann ar líne ag léiriú greimeanna bróidnéireachta mar bhunús le do chuid obair ealaíne bhróidnéireachta féin a chruthú. Bhí seo ina chuid de chlár imeachtaí an taispeántais 'Colm Cille an Fear & na Miotais’.

Colmcille 1500 Cheanannas / Co Club
GAMBOL (DAMHSA)
Físeán gairid de dhamhsa trí shuíomhanna Cholm Cille i gCeanannas, arna léiriu ag Co Club mar fhreagairt ealaíne chomhaimseartha ar shaol agus oidhreacht Cholm Cille. Arna mhaoiniú ag Oifig Ealaíne na Mí agus a taispeánadh den chéad uair ar Oíche Chultúir 2021.

Culture, Heritage and Arts Assembly (CHARTS)
DUAIS OIDHREACHTA CHOLM CILLE
Tá obair 11 ealaíontóir le feiceáil tríd an scéim duaise ealaíne agus oidhreachta Albanach seo le ceiliúradh a dhéanamh ar shaol agus oidhreacht chultúrtha Cholm Cille.

Roinnt míreanna ó chartlanna craolacháin a roinn muid le linn Cholmcille 1500. Gheobhaidh tú cartlanna eile spéisiúla ag ccea.org.uk/colmcille agus padlet.com/columba1500/jwcyenicrt5ghqcz

1962 DOIRE - Téann Aindréas Ó Gallchóir ar lorg Cholm Cille i nDoire
Mír ó Chartlann RTÉ in 1962 nuair a lean Aindréas Ó Gallchóir coiscéimeanna Cholm Cille mar chuid den chlár ‘Tá Cuimhne ar Cholm Cille’. Tá an mhír seo i nGaeilge agus taispeánann sí áiteanna i nDoire a bhaineann le Colm Cille, lena n-áirítear Tobar Cholm Cille agus Eaglais an Túir Fhada.

CEILIÚRADH 1963 | Imeachtaí Ceiliúrtha & Curach go hOileán Í
Rinneadh comóradh in 1963 ar cheiliúradh 1400 bliain ó imeacht Cholm Cille as Éirinn go hAlbain. Insíonn an scannán seo scéal bheatha Cholm Cille le píosa scannánaíochta ar imeachtaí a tharla le linn 1963 (Gartán, Ráth Bhoth, Doire agus Co. an Dúin) agus an turas go hOileán Í.

CEILIÚRADH 1963 | Curragh to Iona
Sa scannan seo clúdaítear an turas speisialta cuimhneacháin ó Dhoire go hOilean Í in 1963 a chomhordaigh Eaglais na hÉireann, nuair a d’athchruthaigh 13 fear óg turas 100 míle Cholm Cille i gcurach macasamhlach a rinne Jim Boyd as Dún na nGall.

INIÚCHADH AR OIDHREACHT CHOLM CILLE
Iniúchadh ar shuíomhanna oidhreachta (Dún na nGall & Doire, réada, agus cartlanna a bhaineann le Colm Cille agus lena shaol. Arna choimisiúnú ag Comhairle Contae Dhún na nGall, Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báinl Foras na Gaeilge agus an Chomhairle Oidhreachta in 2018 le cuidiú le pleanáil don chuimhneachán 1500 bliain.

COLMCILLE: ÉIRINN IS ALBA
Is clár comhpháirtíochta Colmcille idir Foras na Gaeilge (Éire) and Bòrd na Gàidhlig (Albain), le húsáid na Gaeilge agus Ghaeilge na hAlban a chur chun cinn. Sa tsuiomh gréasáin tá eolas fosta ar áiteanna a bhfuil nasc acu le Colm Cille ar fud na hÉireann agus na hAlban le go mbeidh daoine ábalta a choiscéimeanna a leanúint (Slí Cholmcille/St Columba's Trail).

SLI CHOLMCILLE - CAMINO
Tionscadal oidhreachta le hoilithreacht a bhunú agus bealach siúil ag nascadh suíomhanna a bhaineann le Colm Cille, i dtús báire i nDún na nGall agus Doire, leis an sprioc ceangal a dhéanamh idir tuaisceart na hÉireann agus Albain. Taispeánadh codanna de sa tsraith BBC 2 ‘Pilgrimage’. https://www.bbc.co.uk/programmes/p0bfyv4z

ÁISEANNA CHOLM CILLE AR PADLET
Tugadh áiseanna éagsúla a bhaineann le Colm Cille le chéile anseo roimh an cheiliúradh 1500 bliain lena n-áirítear áiseanna oideachais, spioradálta, acadúla, oidhreachta agus pobail chomh maith le bheith ag clúdach áiseanna áitiúla, reigiúnacha, náisiúnta agus idirnáisiúnta.

IONAD OIDHREACHTA CHOLM CILLE (GARTÁN)
Tá an t-ionad oidhreachta seo suite san áit ar rugadh Colm Cille i nGartán, Contae Dhún na nGall. Insítear a scéal le gloine dhaite, painéil mhaisithe agus déantáin. Déan teagmháil leis an ionad le fáil amach faoi na socruithe atá ann faoi láthair d’oscailt/ do dhul isteach san fhoirgneamh.

ÁRAS CHOLMCILLE/ ST COLUMBA'S HERITAGE CENTRE (DOIRE)
Tá an t-ionad oidhreachta seo bunaithe i bhfoirgneamh scoile de chuid an 19ú céad ar thailte Eaglais an Túir Fhada, cóngarach don tsuíomh inar bhunaigh Colm Cille a chéad mhainistir i nDoire. Istigh ann tá taispeánatais idirghníomhacha agus déantáin. Ar an tsuiomh gréasáin tá tuilleadh eolais agus roinnt áiseanna. Déan teagmháil leis an ionad le fáil amach faoi na huaireanta oscailte atá ann faoi láthair.

PLACES NAMED AFTER COLMCILLE
You can see a list of schools, churches and wells across the North West named after Colmcille /Columba as well as a sample of places across the world.