IMEACHTAÍ

Tharla níos mó ná 150 imeacht eagraithe ag páirtithe áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta le linn Cholmcille 1500. Ina measc sin bhí ceolchoirmeacha, taispeántais, comhdhálacha, ceardlanna, scannáin, drámaí agus taibhithe eile. Mar gheall ar na dúshláin a bhí le srianta Covid-19, rinneadh níos mó ná a leath sin a sheachadadh ar líne. Tharla an líon is mó d’imeachtaí thart ar dhá chloch mhíle thábhachtacha - Lá Fhéile an Naoimh ar 9ú Meitheamh 2021 agus ar a 1500 breithlá ar 7 Nollaig 2021. 

Tá liosta iomlán de na himeachtaí le feiceáil thíos. Sa chás go bhfuil ábhar nó taifeadtaí ar fáil ag imeachtaí go fóill ar líne le feiceáil, tá siad sin le feiceáil thíos faoi ‘Imeachtaí Áitiúla’ agus ‘Réimsí Eile’. Tá cuid acu sin comh maith le hábhar eile ar líne le fáil fosta faoiÁiseanna‘.

Nollaig 2020 | Eaglais na hÉireann, Naomh Colm Cille 
POBAIL AG TEACHT LE CHÉILE LE COLMCILLE/COUMBA 1500 A CHEILIÚRADH
Seirbhís urnaí oíche éacúiméineach arna sruthú ar líne ó Eaglais na hÉireann, Naomh Colm Cille, Mín an Lábáin an oíche roimh bhreithlá Cholm Cille 6ú Nollaig 2020, tús na n-imeachtaí ceiliúrtha 1500 bliain. Á stiúradh ag Easpag Dhoire & Ráth Bhoth Eaglais na hÉireann agus easpaig Chaitliceacha Dhoire agus Ráth Bhoth. 

Nollaig 2020 | Iontaobhas na nEaglaisí 
COLM CILLE AG 1500 
Gearrscannán le comóradh a dhéanamh ar Cholmcille 1500. Mar ionadaithe d’Iontaobhas na nEaglaisí, tháinig ceannairí na n-Eaglaisí i nDoire agus i nDún na nGall le chéile le plé a dhéanamh ar thábhacht Cholm Cille i ndiaidh 1500 bliain, an fáth a bhfuil sé chomh tábhachtach sin sa lá atá inniu ann agus an fáth ar chóir dúinn é a cheiliúradh. 

Aibreán 2021 | Iontaobhas na nEaglaisí 
TURAS OBAIR EALAÍNE OIDHREACHTA CHOLM CILLE
Seoladh scannáin faoi léiriú an ealaíontóra ar Thuras Oidhreachta Cholm Cille i nDoire Cholm Cille.

Bealtaine 2021 | Iarsmalann an Túir & Músaem Contae Dhún na nGall
Seoladh Taispeántais ‘Colmcille: An Duine agus an Miotas’
Seolann an staraí clúiteach Brian Lacey go hoifigiúil an taispeántas ‘Colmcille: An Duine agus an Miotas’ leis an fhíseán ghairid seo ag cur an Naoimh chlúitigh seo agus a oidhreachta in aithne dúinn.

Meitheamh 2021 | Ollscoil Uladh Mhig Aoidh
2021 An Chomhdháil Mheiriceánach do Léann na hÉireann.
Comhdháil fhíorúil idirnáisiúnta ag díriú ar na téamaí Oidhreacht, Leigheas agus an Baile ina mbeidh an phríomhóráid á tabhairt ag an Uachtarán D Higgins.

Meitheamh 2021 | Líonra Leitir Ceanainn & an tIonad Cultúrtha Reigiúnach
SLÍ CHOLMCILLE - DÚCHAS AGUS OIDHREACHT
Gearrscannán ina bhfuil ceol, filíocht, stair agus scéalaíocht á chur i láthair i nGaeilge agus i nGaeilge na hAlban le fotheidil Bhéarla.

Meitheamh 2021 | Coiste 1500ú Comóradh Cholm Cille Ghartáin
CEILÚRADH NA FÉILE I NGARTÁN 
Físeán den chruinniú idirchreidmheach i nGartán le ceiliúradh a dhéanamh ar Lá Fhéile Cholm Cille inar nochtadh cloch chuimhneacháin.

Meitheamh 2021 | Deoise Ráth Bhoth le tacaíocht ó ITLC & ETB Dhún na nGall 
COLM CILLE: OIDHREACHT BHUAN (SRAITH FHÍORÚIL – AN BUNÚS)
Sraith fhíorúil i dtrí chuid lena n-áirítear ionchur ó cheannairí eaglaise, staraithe, scoláirí, scoileanna chomh maithe le ceol agus filíocht. Cuid 1: An Bunús (bunús an mhanachais agus saol óige Cholm Cille).

Meitheamh 2021 | Deoise Ráth Bhoth le tacaíocht ó ITLC & ETB Dhún na nGall
COLM CILLE: OIDHREACHT BHUAN (SRAITH FHÍORÚIL CUID 3)
Sraith fhíorúil ina bhfuil trí chuid le hionchur ó cheannairí creidimh, staraithe, lucht léinn, scoileanna chomh maith le ceol agus filíocht. Cuid 3: Ag Coinneáil an Bhriathair Beo (oidhreacht Cholm Cille).

Meitheamh 2021 | Eaglais Naomh Agaistín
GLÓIR-RÉIM CHOLM CILLE: - "COLM CILLE: TRIPTIC"
Léiríu aithrisithe den ghlóir-réim a bhfuil trí chuid ann a insíonn scéal bhrionglóid a mháthar, faoin chath a throid fir a chine ar a shon agus faoin aithreachas a tháinig air sa deireadh. Le fuaimrian ón bhunghlóir-réim agus le ceol le Ardmore Folk.

Meitheamh 2021 | Cór Soiscéalach Cholm Cille
GAN AON DUINE LIOM ACH TUSA'
Ceol ómóis do Cholm Cille ina chuid focal féin le Margaret McAteer agus Cór Soiscéalach Cholm Cille. Beidh aoicheoltóirí lena n-áirítear as Clannad chomh maith le cóir eile, taibheoirí agus Bunscoil Ghleann Cholm Cille.

Meitheamh 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHARLIOSTA CHOLM CILLE
Le ceiliúradh a dhéanamh ar Cholmcille 1500, seo liosta leabhar faoi Cholm Cille atá ar fáil sa Donegal Studies Collection.

Meitheamh 2021 | Teach Pháirc Cholm Cille
‘COLMCILLE AN FEAR’ TURAS FÍORÚIL AR PHÁIRC CHOLM CILLE
Turas fíorúil féintreoraithe 360° ar shuíomhanna taobh istigh de Pháirc Cholm Cille i nDoire lena n-áirítear an teach, an dealbh agus ballóga eaglais Naomh Breacán.

Meitheamh 2021 | Brid Carr Music
SUANTRAÍ MÁTHAIR GHARTÁN
Taifeadadh de Shuantraí Máthair Ghartán ‘Gartan Mother's Lullaby’ le Brí Carr Music a scannánaíodh ar an láthair i nGartán le ceiliúradh a dhéanamh a chomóradh 1500 Cholm Cille agus ar an Fhéile. 

Meitheamh 2021 | Paróiste Chluain Damhaodóg
Guth Cholm Cille' – Guth Cholm Cille i bParóiste Chluain Damhaodóg, Fánaid
Bróisiúr á sheoladh ag ceiliúradh speisialta don Fhéile ag Tobar Cholm Cille, Carrowblagh ina ndéantar mapáil ar na príomhshuíomhanna a bhaineann le Colm Cille i bhFánaid.

Meitheamh 2021 | Iontaobhas na nEaglaisí
TIONSCADAL SCOILEANNA CHOLM CILLE – SEOLADH LEABHAIR GRIANGHRAF
Gearrscannán le cur i láthair a dhéanamh ar chríochnú leabhair scéalaíochta Cholm Cille ag daltaí i dtrí scoil i nDoire – An Fuarán, Teach Nazarat agus an Túr Fada.

Meitheamh 2021 | Scoil Náisiúnta Ghartáin
CRUINNIÚ NA NÓG - COLMCILLE, LEANBH DE CHUID GHARTÁIN
Taifeadadh le daltaí ón bhunscoil a insíonn faoin tsaol atá acu in áit bhreithe Cholm Cille trí ealaín, drámaíocht agus ceol.

Meitheamh 2021 | Airneál Óige Ghleann Cholm Cille (Glencolmcille Youth Arcade)
CRUINNIÚ NA NÓG - GLEANN CHOLM CILLE 2021
Seo léiriú ar oidhreacht Cholmcille le hóige Ghleann Cholm Cille. Aithriseoireacht, amhránaíocht, ceol agus drámaíocht ó Ghaeltacht an Iardheisceart, á chraoladh ó suíomhanna oidhreachta Naomh Colmcille sa cheantar.

Iúil 2021 | Eaglais Naomh Colm Cille
COLM CILLE: SCÉAL ÓN OLC GO DTÍ AN MHAITH
Léamh greannmhar comhaimseartha ar bheatha Cholm Cille, á léiriú ag Kieran Griffiths ón Playhouse, bíonn dearcadh 'stíl na scéalta staire uafásacha’ ar scéal Cholm Cille. 

Lúnasa 2021 | Iarsmalann an Túir
EALAÍN AGUS CEARDAÍOCHT CHOLM CILLE LE SINEAD CRUMLISH
Bí deaslámhach san imeacht fhíseach seo leis an ealaíontóir Sinead Crumlish agus í do threorú ar an dóigh le roinnt rudaí a dhéanamh a spreagtar ó mhiotais Cholm Cille ‘An tArracht sa Loch' agus 'Troideann Colm Cille le Deamhan'. Cuid de Chlár Taispeántais Colm Cille an Duine & na Miotais i gcomhpháirt le Músaem Contae Dhún na nGall.

Lúnasa 2021 | Iarsmalann an Túir
COLM CILLE – SCÉALTA BÉALOIDIS & MIOTAIS LE JOE BRENNAN
Éist leis an scéalaí Joe Brennan agus é ag insint cuid de na scéalta is fearr leis faoi Cholm Cille duit. Cuid de Chlár Taispeántais Colm Cille an Duine & na Miotais i gcomhpháirt le Músaem Contae Dhún na nGall.

Lúnasa 2021 | Iarsmalann an Túir
CEARDLANN MEÁNAOISEACH DÚIGH AR LÍNE LE LYNDSEY MCDOUGALL
Bain triail as líníochtaí agus téacs ag baint úsáid as ábhair dhatha nádúrtha a bailíodh ón tírdhreach. Cuid de Chlár Taispeántais Colm Cille an Duine & na Miotais i gcomhpháirt le Músaem Contae Dhún na nGall.

Lúnasa 2021 | Iarsmalann an Túir
CEARDLANN LÁMHBHRÓIDNÉIREACHTA AR LÍNE LE LYNDSEY MCDOUGALL
Bain triail as greimeanna lámhbhróidnéireachta atá furasta nó idirmheánach, mar thús le do shaothar ealaíne bróidnéireachta féin a chruthú. Cuid de Chlár Taispeántais Colm Cille an Duine & na Miotais i gcomhpháirt le Músaem Contae Dhún na nGall. 

Lúnasa 2021 | Grúpa Oidhreachta Disert & IT Shligigh
Disert Dig 2021 – Na Chéad Torthaí' 
Físeán gairid a chuirfidh beocht i gcuid de na chéad torthaí ó thochailt seandálaíochta in Disert, suíomh a bhaineann le Colm Cille agus an luath-Eaglais.

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: DONAL MAC POLIN “CURACH OILEÁN Í”
Déanann Donal iniúchadh ar thuras Cholm Cille ó Éirinn go hOileán Í agus ar an tionscadal arbh é Curach Oileán Í a thoradh. Faigh amach faoi stair agus oidhreacht na curaí ón tseanam anall agus a tionchar ar shaol agus ar thurais Cholm Cille.

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: TIM STAMPTON “THE MALEDICTIONS OF COLMCILLE”
Labhraíonn an t-ealaíontóir Tim Stampton faoin duine a spreag a shraith léaráidí “The Maledictions of Colmcille” agus na scéalta a bhaineann leis an naomh chonfach seo. 

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: BRIAN LACEY “NA TRÍ BHEATHA CHOLM CILLE” A SCRÍOBHADH
Amharcann an staraí clúiteach an Dr Brian Lacey ar oidhreacht liteartha Cholm Cille agus tugann sé dúshlán cuid de na réamhthuairimí atá againn – díríonn an léacht seo ar na trí phríomhleabhar a scríobhadh faoin Naomh.

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: PAULA DE FOUGEROLLES “AN DRAÍOCHT INA CHUID FOCAL: OIDHREACHT LITEARTHA CHOLM CILLE”
Labhraíonn údar Ceanadach The Chronicles of Iona faoi oidhreacht liteartha an Naoimh agus an spreagadh don tsraith leabhar s’aige faoi Cholm Cille agus an laoch Albanach Aodhán Mac Gabhráin, an bheirt a leag an bhunchloch do náisiún na hAlban. 

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: CHRISTY GILLESPIE “IN COLMCILLE’S FOOTSTEPS”
An staraí clúiteach Christy Gillespie, a d’fhoilsigh leabhar faoi Cholm Cille in 1997 le bheith ann do 1400ú comóradh a bháis. Iniúchann sé breith an Naoimh agus a óige i nDún na nGall.

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: BRIAN LACEY “LEABHAR CHEANANNAIS AGUS LÁMHSCRÍBHINNÍ EILE FAOI CHOLM CILLE”
Amharcann an staraí clúiteach an Dr Brian Lacey ar oidhreacht liteartha Cholm Cille agus tugann sé dúshlán cuid de na réamhthuairimí atá againn – díríonn an léacht seo ar lámhscríbhinní a bhaineann le Colm Cille

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: CHRISTY GILLESPIE “DHÁ RUD DÉAG FAOI CHOLM CILLE B’FHÉIDIR NACH BHFUIL AR EOLAS AGAT”
An staraí clúiteach Christy Gillespie, a d’fhoilsigh leabhar faoi Cholm Cille in 1997 le bheith ann do 1400ú comóradh a bháis. Iniúchann sé 12 rud b’fhéidir nach bhfuil ar eolas againn faoin Naomh.

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: BRIAN LACEY “COLM CILLE AGUS SCÉAL AN CHÓIPCHIRT – FÍRINNE NÓ BRÉAG?”
Amharcann an staraí clúiteach an Dr Brian Lacey ar oidhreacht liteartha Cholm Cille agus tugann sé dúshlán cuid de na réamhthuairimí atá againn – díríonn an léacht seo ar scéal an chóipchirt – fírinne nó bréag?”

Lúnasa 2021 | Seirbhís Leabharlainne Dhún na nGall
LEABHAIR CHOLM CILLE AGUS TUILLEADH: JOE BRENNAN “COLM CILLE AN FINSCÉAL - SCÉALTA”
Leabhair Cholm Cille agus Tuilleadh: Joe Brennan “Colm Cille an Finscéal - Scéalta”. Tírd an scéalaíocht cuireann an t-údar agus scéalaí Joe Brennan beocht sa bhéaloideas agus na finscéalta a d’fhorbair faoin duine Colm Cille.

Lúnasa 2021 | Ceathrú na hArdeaglaise Leitir CeanainnL
TIONCHAR CHOLM CILLE AR GHLUAISEACHT ‘AN TÚR GLOINE’
Léacht ón Dr David Caron ar An Túr Gloine (Tower of Glass), gloine dhaite in Ardeaglais Naomh Adhamhnán an áit a ndéantar ceilúradh ar bheatha Cholm Cille san fhuinneog sa chroslann thuaidh.

Lúnasa 2021 | Cór Allegri
AG CEANGAL LE COLM CILLE TRÍ AMHRÁIN
Ceolchoirm ar líne mar chuid d’Fhéile Gach Gutha ag tabhairt le chéile cóir áitiúla in amhráin naofa in Ardeaglais Cholm Cille agus Eaglais Naomh Columba, an Túr Fada, i nDoire.

Meán Fómhair 2021 | Brenda Kelly
COLM CILLE – GASÚR DE CHUID GHARTÁIN
Gearrscannán machnamhach mar léiriú de Cholm Cille mar ghasúr óg ag súgradh. Cuirtear i láthair suíomhanna stairiúla thart ar an áit ar rugadh é i nGartán, léiríonn an píosa cé go leanann an saol nua-aimseartha ar aghaidh, go gcoinníonn Gartán a mhothú ciúin spioradáltachta.

Deireadh Fómhair 2021 | Féile Cór Idirnáisiúnta Chathair Dhoire 
COIMISIÚN NUA DO CHOLM CILLE
'De Angelo Domini' le hEoghan Desmond. Saothar úr iontach ceoil do chór agus dordveidhil a fuair spreagadh ó scríbhinní Chlom Cille, á chur i láthair den chéad uair mar chuid den cheolchoirm 'An Bóthar chun an Bhaile' in Eaglais Naomh Columba, an Túr Fada. 

Deireadh Fómhair 2021 | Cumann Ceoil Aireagail Dhún na nGall 
Crios Mhóibhí 
Athinsint dhrámatúil cheoil ar an scéal faoin tionchar a bhí ag paindéim ar shlí bheatha mhanachúil Cholm Cille, le Sean Doherty, cumadóir ceoil as Doire, á seinm ag Ceolfhoireann Aireagail Dhún na nGall agus Ceoltóirí Chonbháil. 

Samhain 2021 | Féile Allinghaml/ Stair Éireann, Scoileanna Scairte 
COLMCILLE 1500 - AN FEAR, AN MIOTAS AGUS AN CHUIMHNE 
Eagarthóir History Ireland, Tommy Graham, i gcomhrá le painéal lena n-áirítear an tUrramach David Houlton, an Dr Brian Lacey agus Helen Meehan – le plé a dhéanamh ar na fíorscéalta agus na miotais a bhaineann le Colm Cille. 

Nollaig 2021 | Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin  
A JOURNEY THROUGH IRELAND & SCOTLAND | TURAS TRÍD ÉIRINN & ALBAIN | TURAS TRO ÈIRINN & ALBA
Eachtra fhíorúil idirnaisiúnta le háiteanna ar fud na hÉireann agus na hAlban a thabhairt le chéile le comhcheiliúradh a dhéanamh ar an chomóradh 1500 bliain. Mar chuid de tá gearrscannáin ó gach ceantar (12 fhíseán san iomlán) chomh maith le díospóireachtaí painéil (tosaíonn an t-imeacht thart faoi 12:20 bom. isteach sa taifeadadh 2.5 uair).

Nollaig 2021 | Comhairle Contae Dhún na nGall/Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin  
CEIILIÚRADH BREITHLAE TRASTEORANN 
Imeacht breithlae trasteorann i nGartán le Cathaoirleach Chomhairle Contae Dhún na nGall, Méara Chomhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin agus ceannairí eaglaise ag caint chomh maith le Scoil Náisiúnta Ghartáin a chuir tús le gearrthóga beochana trí Thionscadal Béaloidis Digiteach na Scoileanna. 

Nollaig 2021 | Foras na Gaeilge / Comhairle Contae Dhún na nGall
COINNEAL CHOLM CILLE  
Gearrscannán arna choimisiúnú ag Foras na Gaeilge de shoilse á dteilgean ag suíomhanna in Éirinn agus in Albain do bhreithlá Cholm Cille, le ceol ag Pádraigín Ní Uallacháin. Clúdaíonn sé suíomhanna (in Éirinn) i nGartán, i nGleann Cholm Cille, i nDoire, in Aird Mhic Giollagáin, i nDroim Chliab , i gCeanannas, i mBaile Átha Cliath agus (in Albain) in Oileán Í agus ar an Óban.  

Nollaig 2021 | Deoise Ráth Bhoth 
SEIRBHÍS URNAÍ CHOLM CILLE 
Seirbhís urnaí ó Eaglais Cholm Cille, Gleann Domhain cóngarach d’áit bhreithe an Naoimh, le comóradh a dhéanamh ar a 1500ú breithlá, leis an Easpag Alan Mac Eochagáin. 

Nollaig 2021 | Eaglais na hÉireann
SEIRBHÍS EASPARTA CHÓRÚIL LE COMÓRADH A DHÉANAMH AR AN CHEILIÚRADH 1,500 BLIAIN 
Easparta Córúil Ardeaglaise le Príomháidh na hÉireann Uile an Sár-Oirmhinneach John McDowell, Ardeaspag Ard Mhacha in Ardeaglais Naomh Adhamhnán i Ráth Bhoth. Le cór Ardeaglais Cholm Cille (Doire Cholmcille) agus leis an orgánaí an Dr Derek Collins.

Nollaig 2021 | Iontaobhas na nEaglaisí
TIONSCADAL SCOILEANNA CHOLM CILLE – BEATHA CHOLM CILLE 2022
Glóir-réim le daltaí ón Fhuarán, an Túr Fada agus Bunscoileanna Nazareth House i nDoire, ar siúl ag Compántas Amharclainne Echo Echo Dance, le ceiliúradh a dhéanamh ar bhreithlá Cholm Cille. 

Márta 2022 | Comhairle Contae Dhún na nGall
CONALLACH CRÁIFEACH CRÓGA
Á sheoladh mar chuid de Sheachtain na Gaeilge 2022, tugann an scannán seo ar thuras muid trí Dhún na nGall le hinsint dúinn faoi na háiteanna agus na scéalta a bhaineann leis an Naomh (Gaeilge le fotheidil Bhéarla). 

Márta 2022 | Vincent Kennedy & Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall 
COLM CILLE, COLM NA SÍOCHÁNA
Premiere domhanda na sraithe nua ceoil seo leis an chumadóir Vincent Kennedy, arna choimisiúnú ag Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhpháirtíocht Oideachais Ceoil Dhún na nGall. Á seinm ag Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall, Cór Óige Dhún na nGaall agus aíonna (físeán gairid bolscaireachta).

Aibreán 2022 | Ionad Cultúrtha Réigiúnach/ Teach Glebe & Gailearaí
‘AN SPÁS OSCAILTE SEO’ COIMISIÚN CEOIL LEICTREONAIGH ATHDHÉANTA 
Saothar úr leis an ealaíontóir leictreonaice Éireannach Ryan Vail le hathshamhlú a dhéanamh ar shaothar Benjamin Britten ‘Iomann do Cholm Cille’. Coimisiúnaíodh i dtús báire é in 1962 le comóradh a dhéanamh ar 1400 bliain ó thuras Cholm Cille go hAlbain. Is é atá sa léiriú seo meascán comhaimseartha d’ionsrtaimiú leictreonach agus ionstraimiú traidisiúnta, le tionlacan ó phíosa álainn scannánaíochta dróin.  

Aibreán 2022 | Foras na Gaeilge
COLM CILLE & NA FILÍ  
Saothar úr leis an ealaíontóir leictreonaice Éireannach Ryan Vail le hathshamhlú a dhéanamh ar shaothar Benjamin Britten ‘Iomann do Cholm Cille’. Coimisiúnaíodh i dtús báire é in 1962 le comóradh a dhéanamh ar 1400 bliain ó thuras Cholm Cille go hAlbain. Is é atá sa léiriú seo meascán comhaimseartha d’ionsrtaimiú leictreonach agus ionstraimiú traidisiúnta, le tionlacan ó phíosa álainn scannánaíochta dróin. 

Meitheamh 2022 | Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin  
AN TURAS, THE JOURNEY – CEILIÚRADH AR CHOLM CILLE 
Montáis ghairid de ghearrthóga ón ghlóir-réim a d’eagraigh Tionscadal Caranabhail an Iarthuaiscirt agus a chomhpháirtithe i nDoire, a bhí ar siúl ar Lá Fhéile Colm Cille ar 9ú Meitheamh 2022 le deireadh a chur leis na himeachtaí ceiliúrtha 1500 bliain. 

Márta 2021 | Acadamh Ríoga na hÉireann
AN CATHACH
Taispeántas ar líne den stair agus de na scéalta a bhaineann le lámhscríbhinn Cholmáin ‘An Cathach’ ón 6ú haois agus léarscáil idirghníomhach d’áiteanna a bhaineann léi.

Colm Cille 1500 Shligigh / Blue Raincoat Theatre
CATH NA LEABHAR – SCÉAL CHOLM CILLE AGUS SLIGEACH
Gearrscannán ag insint an scéil faoi Cholm Cille ag déanamh cóip de shaltair de chuid Naomh Finnian, agus faoi chath Chúil Dreimhne, Contae Shligigh in 560AD a tharla dá bharr.

Meitheamh 2021 | Leabharlann Chontae Shligigh
COLMCILLE, THE CATHACH AND CÚL DREIMNE
Léacht ar líne ón Dr Brian Lacey ag cur ‘na staire’ i gcomparáid leis an fhinscéal faoin Chathach agus Cath Chúil Dreimhne i gContae Shligigh.

June 2021 | Glór Dhún Geimhin le tacaíocht ó Sheirbhísí Músaeim Chomhairle Buirge Chlochán an Aifir agus na nGlinnte
TÉADA NA BHFLAITHEAS PÍOSA DON CHLÁIRSEACH AGUS DO GHUTH & FÍSEÁN 
Téada na bhFlaitheas, a chum an cláirseoir Nodlaig Ní Bhrollaigh, le ceiliúradh a dhéanamh ar Cholmcille 1500, le hamhránaí aonair Aoife Nig Uiginn as Scoil Ruaidhrí Dall agus scoileanna áitiúla cláirsí.

Meitheamh 2021 | Cumann Staire & Seandálaíochta Uíbh Fhailí
COLM CILLE – AN DUINE A BHUNAIGH DARÚ: CAD É GO DÍREACH ATÁ AR EOLAS AGAINN FAOI? 
Léacht don Fhéile leis an Dr Brian Lacey ar a bhfuil againn go fírinneach faoi Cholm Cille, an duine a bhunaigh an mhainistir i nDarú, Contae Uíbh Fhailí.

Meitheamh 2021 | Colmcille 1500 Ceanannas
"TOBAR CHOLM CILLE CEANANNAS : CEILIÚRADH LE CEOL AGUS AN FOCAL LABHARTHA"
Eadarlúid Cheolmhar ar Oíche Fhéile Cholm Cille, le cuimhneamh ar Cholm Cille ag an tsuíomh ina bhfaigheadh a chuid manach uisce úr do mhainistir Cheanannais.

Meitheamh 2021 | Timpeallacht Stairiúil, Albain
AG CEILIÚRADH CHOLM CILLE 
Tionscadal filíochta le Colm Cille a cheiliúradh mar ‘Naomhphátrún na Filíochta ‘- ag déanamh mapáil ar an am a chaith sé in Albain, na háiteanna a shiúil sé, agus an fhilíocht a spreag siad.

Meitheamh 2021 | Wild Goose Publications (teach foilseacháin Phobal Oileán Í)
THE ORATORY OF LIGHT: POEMS IN THE SPIRIT OF ST COLUMBA
‘Físeán filíochta’ gairid don leabhar dánta le James Harpur le léaráidí le Paul Ó Colmáin. Meascann James samhlaíocht fhileata le spiorad Cholm Cille agus tírdhreach Oileán Í. Sa dara dán ‘Columba’s Exile’ tá smaointe an Naoimh faoi Dhún na nGall agus Doire a fhágáil ina dhiaidh.

June 2021 | Loyola Institute, Trinity College Dublin / Trinity Long Room Hub
COLM CILLE I GCOMHTHÉACS: COMHRÁ LE DIAGAIRÍ AGUS STARAITHE' LÉACHT 1 (9 MEITHEAMH 2021)
Léacht 1 – Idirghníomhú na Staire agus na Cuimhne le Féile Cholm Cille a Chruthú le hOllamh Emeritus le Diagacht Stairiúil, Thomas O’Loughlin, Ollscoil Nottingham.

June 2021 | Loyola Institute, Trinity College Dublin / Trinity Long Room Hub
COLM CILLE I GCOMHTHÉACS: COMHRÁ LE DIAGAIRÍ AGUS STARAITHE' LÉACHT 1 (29 MEITHEAMH 2021)
Léacht 2 - Peregrinatio i nGairm Cholm Cille agus a Theaghlach Manachúil leis an Ollamh Oinigh Jonathan Wooding, Ionad na Meánaoise agus na Nua-Aoise Luaithe, Ollscoil Sydney.

Meitheamh 2021 | SonLight Band
LORD OF MY LIFE
Píosa a chum buíon cheoil ‘SonLight’ ar an Chorr Chríochach, Contae Thír Eoghain bunaithe ar na focail i bpaidir a chum Colm Cille.

Lúnasa 2021 | Janet Harbison Cruit Ghaelach
SORD CHOLMCILLE: SRAITH DON CHLÁIRSEACH ÉIREANNACH, SOPRÁN AGUS AITHRISEOIR
Saothar úr don chláirseach Éireannach, soprán agus aithriseoir le comóradh a dhéanamh ar an cheiliúradh 1500 bliain á sheinm i gCaisleán Shord, le tacaíocht ó Oifig Ealaíne Fhine Gall.

Meán Fómhair 2021 | Colmcille 1500 CeanannasKells / Co Club
OÍCHE CHULTÚIR - 2 FHÍSEÁN - GAMBOL
Dhá fhíseán á léiriú ag an Co Club mar fhreagra comhaimseartha ealaíne (damhsa agus filíocht) do shaol agus oidhreacht Cholm Cille, á mhaoiniú ag Oifig Ealaíon na Mí agus á chur i láthair den chéad uair ar Oíche Chultúir 2021.

Meán Fómhair 2021 | Colmcille 1500 CeanannasKells / Co Club
OÍCHE CHULTÚIR - 2 FHÍSEÁN - THE WHITE HORSE
Dhá fhíseán á léiriú ag an Co Club mar fhreagra comhaimseartha ealaíne (damhsa agus filíocht) do shaol agus oidhreacht Cholm Cille, á mhaoiniú ag Oifig Ealaíon na Mí agus á chur i láthair den chéad uair ar Oíche Chultúir 2021.

Deireadh Fómhair 2021 | Institiúid Loyala, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath/ Trinity Long Room Hub 
DIAGAIRÍ AGUS STARAITHE I GCOMHRÁ LE CHÉILE (LÉACHT 5) 
Léacht 5 - 'Colm Cille agus Catagóirí Eisiacha an Díláithrithe agus na Féiniúlachta' leis an diagaire an Ró-Oirmhinneach an Dr Billy Swan.

Deireadh Fómhair 2021 | Ard-Mhúseam na hÉireann - Seandálaíocht
NA CLOIG LÁIMHE, LEABHAIR AGUS BACHAILL A BHAINEANN LE COLM CILLE (LÉACHT 1)
Sraith Léachtaí an Fhómhair AMÉ Ar Líne 2021 (1) Cloig na Naomh Éireannach le Cormac Bourke.

Samhain 2021 | Institiúid Loyola, Coláiste na Tríonóide Baile Átha Cliath/ Trinity Long Room Hub 
THEOLOGIANS  AND HISTORIANS IN CONVERSATION (LECTURE 6)
Léacht 6 - 'Saorfhir taobh amuigh den Treibh: Deoraithe ar son Chríost ó Phádraig go Cillian' leis an Dr Alexander O'Hara, Roinn na dTeangacha & na Litríochtaí Ceilteacha, Ollscoil Harvard i gcomhar le Trinity Long Room Hub. 

Samhain 2021 | Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht
NA CLOIG LÁIMHE, LEABHAIR AGUS BACHAILL A BHAINEANN LE COLM CILLE (LÉACHT 2) 
Sraith Léachtaí an Fhómhair AMÉ Ar Líne 2021 (2) An lear mór tréimhsí de scrín an Chathaigh leis an Dr Paul Mullarkey.

Nollaig 2021 | Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht
NA CLOIG LÁIMHE, LEABHAIR AGUS BACHAILL A BHAINEANN LE COLM CILLE (LÉACHT 3) 
Sraith Léachtaí an Fhómhair AMÉ Ar Líne 2021 (3) Bachall Cholm Cille: cumhacht agus deabhóid in Éirinn na meánaoise leis an Dr Griffin Murray, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh.

Nollaig 2021 | Janet Harbison, Cláirseacha
COLM CILLE – SRAITH CHOLM CILLE
Léiriú de Shraith Cholm Cille le Janet Harbison le cláirseacha iomadúla agus guthanna – ag ceiliúradh 1500ú bliain Cholm Cille – a fuair a spreagadh ó scéal a bheatha, óna chuid filíochta, na sailm agus an ealaín is fearr.