DEONTAIS

These 18 projects were awarded funding through the Colmcille 1500 Grant Scheme which was set up to support community projects that contributed to the 1500th commemorations. The grants were administered by Donegal County Council and Derry City & Strabane District Council as part of the programme funded by the North West Development Fund and Creative Ireland.

Click on the project title to open the online content in a new tab.

DÚN NA NGALL | Colmcille Gospel Choir
CEOLCHOIRM SPEISIALTA DO CHOLMCILLE 1500

Éascóidh am tionscadal seo grúpaí agus daoine aonair de ghlúnta, de dhearcthaí agus de réimsí éagsúla teacht le chéile, le ceoltóirí agus ealaíontóirí clúiteacha, le ceol mar cheiliúradh ar Cholm Cille, rud a fhágfas oidhreacht de phíosaí galánta córúla.

DÚN NA NGALL | Teach na nAmhrán / The Song House Ireland
AR LORG CHOLM CILLE

In ‘Ar Lorg Cholm Cille’ beidh imeachtaí filíochta ar líne le ceiliúradh a dhéanamh ar chuimhneáchán 1500 bliain bhreith Cholm Cille. Faoi stiúir bheirt fhilÍ a bhuaigh gradam – an file Éireannach Annemarie Ní Churreáin agus an file Albanach Charlie Gracie.

DÚN NA NGALL | Clondavaddog Parish
‘GUTH CHOLMCILLE I BHFÁNAID’

Amharcfaidh‘Guth Cholm Cille’ ar shaol Cholm Cille i bhFánaid. Dhéanfar íocón a choimisiúnú agus a chur sa teach pobail is sine atá tiomanta do Cholm Cille sa Deoise chomh maith le bróisiúr ina ndéantar mapáil ar na príomhshuíomhanna a bhaineann le Colm Cille i bhFánaid.

DÚN NA NGALL | Explore Inishowen CLG
FEILE SIÚLÓIDE INIS EOGHAIN

Dhéanfaidh an Fhéile Siúlóide ar 10-12 Meán Fómhair 2021 ceiliúradh ar lorg Cholm Cille in Inis Eoghain. Beidh 12 shiúlóid dírithe ar áiteanna spéisiúla mar Eagalis Cholm Cille ar an tSráid agus Port Cille, an áit ar fhág Colm Cille le dul go hOileán Í.

DÚN NA NGALL | Disert Heritage Group
TOCHAILT SEÁNDÁLÁÍOCHTA IN DISERT

Is suíomh eaglaise, reilig agus tobar beannaithe de chuid na luath-mheánaoise é Disert i ndeisceart Dhún na nGall atá tiomanta do Cholm Cille. Sa tochailt seandálaíochta beidh oibrithe deonacha agus mic léinn seandálaíochta ag obair le chéile lena bhunús agus a nasc le Colm Cille a fhiosrú.

DÚN NA NGALL | Brenda Kelly
ÓIGE CHOLM CILLE I NGARTÁN

I mbunscannán turgnamhach de scéal Cholm Cille a insíonn máthair ag cuimhneamh siar ar a leanbh ag súgradh taispeánfar an líon mór de shuíomhanna stairiúla i nGartán, rud a fhágfas go mbeidh daoine as gach cearn den domhan ábalta blas a fháil ar an áit dhraíochtúil inar chaith Colm Cille a óige. 

DÚN NA NGALL | Oideas Gael
GLEANN CHOLM CILLE: AN ÁIT AGUS A NAOMH

Is fada Gleann Cholm Cille aitheanta mar phríomhionad i dtraidisiún Cholm Cille, lena Thuras agus a ghréasán saibhir de logainmneacha agus béaloideas. Sa tionscadal seo baileofar béaloideas agus dhéanfar léarscáil dhigiteach idirghníomhach ina léirítear mion-logainmneacha a bhaineann leis an naomh.

DÚN NA NGALL | Donegal Chamber Music Society
CRIOS MHÓIBHÍ

Sa tionscadal seo dhéanfar insint dhrámata ar eachtra i saol Cholm Cille nach bhfuil mórán iomrá uirthi atá iontach fóirsteanach inár chomhthéacs faoi láthair – an éifeacht a bhí ag paindéim i ngairm Cholm Cille. Anseo tá an scéal i gceoldráma a chuireann Ceolfhoireann Dhún na nGall agus cóir i láthair.

DÚN NA NGALL | Beltaine Productions Ltd
COLM CILLE, MIOTAIS, FINSCÉALTA AGUS FÍORSCÉALTA.

Físeán gearr ina ndéantar iniúchadh ar thírdhreach, deasghnátha agus cultúr Dhún na nGall san am ar rugadh agur ar tógadh Colm Cille, á chur i láthair ag an Dr. Brian Lacey, duine de na príomh-shaineolaithe ar Cholm Cille in Éirinn - físeán a scannánaíodh ag suíomhanna a bhaineann leis an naomh.

DOIRE | Art Arcadia (Artarcadia Ltd)
IN-LUMINO

Glacann Art Arcadia páirt i gceiliúradh Cholmcille 1500 le buansuiteán coimisiúnaithe Ealaín Solais faoin spéir ar thalamh Eaglais Naomh Agaistín a dhíreoidh aird ar oidhreacht Cholm Cille mar dhuine a aontós daoine agus a roinnfeas daoine le chéile.

DOIRE | Ardnashee School and College
TRASNA NA DTONNTA

Sa tionscadal seo beidh buncheol, damhsa agus scéalaíocht i léiriú faoin spéir, ina n-inseoidh daltaí bunscéal thuras Cholm Cille go Toraigh agus faoin am a chaith sé ann.

DOIRE | Allegri
AG CEANGAL LE COLM CILLE TRÍ AMHRÁIN

Dhéanfaidh an tionscadal seo ceiliúradh ar Cholm Cille fríd cheol le hócáid idirchreidmheach a bhéarfas cóir áitiúla le chéile le hamhráin naofa, a thaifead Ardeaglais Cholm Cille agus Eaglais an Túir Fhada a léireofar i Lúnasa 2021 mar chuid de ‘Féile Gach Gutha'.

DOIRE | City of Derry International Choir Festival
COIMISIÚN NUA DO CHOLM CILLE

Píosa ceoil nua spreagúil do chór agus dordveidhil a spreag scríbhinní Cholm Cille, a chuirfear i láthair in Eaglais Cholm Cille, sa Túr Fhada agus in Ardeaglais Cholm Cille, mar chuid d’Fhéile Cór Idirnáisiúnta Chathair Dhoire i nDeireadh Fómhair 2021.

DOIRE | St. Augustine’s Church
‘SAMHLAIGH CUIDEACHTA A DHÉANAMH LE DUINE 1500 BLIAIN D’AOIS’

Tá cur chuige comhaimseartha ag an tionscadal seo fán dóigh a dtig scéal Cholm Cille le bunús Dhoire, ina bhfuil páirt ag Eaglais Naomh Agaistín.Bhéarfaidh sé insint scríofa de ghnéithe tábhachtacha de scéal Cholm Cille - lena gcruthaítear áis dhigiteach do scoileanna agus turasóirí. 

COLMCILLE AN FEAR
COLMCILLE THE MAN

Dhéanfaidh an tionscadal lorg fíorúil le plé a dhéanamh ar Cholm Cille agus ar cheachtanna taobh istigh de chomhthéacs ginearalta chothú na síochána. Turas fíorúil 360° a dhíreoidh ar shuíomhanna taobh istigh de Pháirc Cholm Cille, lena n-áirítear an teach, dealbh agus ballóga eaglais Naomh Breacán.

DERRY | REACH Across
TIONSCADAL OIDEACHAS ÓIGE AR NAOIMH

Is é cuspóir an tionscadail cur le feasacht agus tionchar Cholm Cille fríd chomhfhoghlaim agus plé trasphobail i measc daoine óga, lena n-áirítear grúpobair, cuairteanna agus cruthú ealaíne do Ghairdín Machnaimh an Tobair Naofa.

DOIRE | The Churches Trust
CLÁR AMBASADÓIRÍ ÓGA CHOLM CILLE

Fríd cheardlanna idirghníomhacha cuirfidh an tionscadal seo, a dhéanann plé ar shaol agus oidhreacht Cholm Cille, ar chumas daoine óga aip nua a chruthú ar Chonair Oidhreachta Cholm Cille, a thugann eolas stairiúil agus creidimh faoi na mórphointi ar an chonair le buanoidhreacht dhigiteach a chruthú.