CHOLM CILLE 1500

1500 bliain ó shin, rugadh duine de na daoine ba cháiliúla in Éirinn i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ón dúchas láidir sin in iarthuaisceart na hÉireann, chuaigh Colm Cille (nó Naomh Columba) ar aghaidh chun bheith ina cheannródaí ar athrú cultúrtha agus sóisialta ar fud an domhain. Bhí sé ar dhuine den triúr naomhphátrún in Éirinn, ina naomhphátrún ar Dhoire agus tá a thionchar le brath fiú sa lá atá inniu ann. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ar an fhear má théann tú síos tríd an amlíne staire thíos.

Tháinig Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire & Cheantar an tSratha Báin le chéile, le tacaíocht ó Chiste Forbartha an Iarthuaiscirt, le comóradh a dhéanamh ar shaol agus oidhreacht iontach Cholm Cille. Bhí imeachtaí Cholm Cille ar siúl ar 7 Nollaig 2020 go 7 Nollaig 2021, agus roinnt imeachtaí ar siúl in 2022 féin, agus beocht curtha in oidhreacht Cholm Cille le ceol, spioradáltacht, oidhreacht, litríocht, teanga, drámaíocht agus ealaín. Ar an tsuíomh gréasáin tá cuid de bhuaicphointí agus áiseanna na bliana lena n-airítear:

  • gairid cuimhneacháin Leabhrán‘Bliain i mBuaicphointí’
  • gairid de bhuaicphointí Físeán ina bhfuil píosaí scannánaíochta ladrainn ó Ghartán, Gleann Cholm Cille agus Doire.
  • Liosta de na himeachtaí uilig a bhí ann do Cholmcille 1500 (páirtithe áitiúla, réigiúnacha agus náisiúnta)
  • Online or legacy acmhainní that were created for Colmcille 1500
  • A Léarscáil mhaisithe d’áiteanna tábhachtacha in Éirinn agus in Albain a bhfuil baint acu le Colm Cille

Stair Cholm Cille

Amharc ar liosta d’imeachtaí Cholmcille 1500 agus naisc le himeachtaí ar líne a bhí ann le linn an cheiliúrtha 1500 bliain.

Áiseanna ar líne agus naisc úsáideacha.

Amharc ar Phreasráitis ó Cholm Cille 1500.

Bronnadh maoiniú ar 18 dtionscadal trí Scéim Deontais Cholmcille 1500.

Scéalta agus léaráidí de shaol agus d’oidhreacht Cholm Cille.

BUAICIMEACHTAÍ

You can find a table of historical and background information used for social media here.

Gaeilge