CHOLM CILLE 1500

1500 bliain ó shin, rugadh duine de na daoine ba cháiliúla in Éirinn i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ón dúchas láidir sin in iarthuaisceart na hÉireann, chuaigh Colm Cille (nó Naomh Columba) ar aghaidh chun bheith ina cheannródaí ar athrú cultúrtha agus sóisialta ar fud an domhain. Bhí sé ar dhuine den triúr naomhphátrún in Éirinn, ina naomhphátrún ar Dhoire agus tá a thionchar le brath fiú sa lá atá inniu ann.

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin i ndiaidh teacht le chéile, le tacaíocht ó Chiste Forbartha an Iarthuaiscirt, chun saol agus oidhreacht shuntasach Cholm Cille a chomóradh le sraith imeachtaí agus gníomhaíochtaí atá le teacht i rith na bliana.

Coinnigh suas chun dáta leis an fhéilire idirghníomhach chun a fháil amach faoi na himeachtaí is déanaí atá ag tarlú i gceiliúradh an naoimh le linn na bliana speisialta seo. Féadfar muid a leanúint fosta ar Facebook agus Instagram trí na deilbhíní ag barr an leathanaigh a chliceáil nó trí chlárú leis an nuachtlitir.

Idir an dá linn, faigh tuilleadh eolais ar an fhear é féin agus ar an tsaol chorrach a bhí aige trí scrolláil tríd an amlíne thíos. Thig leat naisc a fháil fosta chuig acmhainní a bhaineann le Colm Cille agus leis an chomóradh 1500 bliain.

Stair Cholm Cille

LUATHBHLIANTA
Born into Irish royalty, Colmcille may always have been destined to do great things. The Cineál Chonaill clan of the Uí Néill dynasty welcomed him into their family on 7th December 520 or 521 AD in Gartan, Co. Donegal. His father was Feilimí, a highly respected Tír Chonaill chief, while his mother Eithne was a princess descended from aristocratic circles in Leinster. The legendary and fierce pagan king, Niall of the Nine Hostages, is said to be Colmcille’s great-great grandfather – he is arguably most famous for capturing a young slave in Wales and bringing him to Ireland, with that slave turning out to be none other than St. Patrick. Despite his illustrious family and having a legitimate claim, Colmcille had no intention of taking up the Uí Néill throne.
OIDEACHAS
Bhí sé ina thraidisiún san am ag an dream ba mhó maoin a bpáistí a thabhairt do thuismitheoirí altrama le hoideachas a fháil agus b’amhlaidh an scéal ag Colm Cille. Ghlac an sagart Cruithneachán leis, an duine a bhaist é agus a thug dó ina dhiaidh sin a chéad bhlaiseadh ar oideachas creidimh, cé go raibh sé roimhe sin ar oiliúint mar bhard in ealaín na filíochta. Fuair sé a ghairm, áfach, sa Chríostaíocht agus oileadh ar dtús é i gCill Mhic Réanáin, agus ina dhiaidh sin faoi Fhinnian Mhaigh Bhile agus faoi Fhinnian Chluain Ioraird. Tharla fosta go ndearna sé staidéar i gcuideachta daoine eile a bhí ina naoimh ina dhaidh sin – go háirithe Cainneach agus Comhghall – agus oirníodh ina shagart sa deireadh é in 551.
BUNÚ MHAINISTIR DHOIRE
Colmcille is said to have planted the first seeds along the River Foyle’s west bank which led to the eventual sprouting of the modern-day City of Derry. A community grew in the area after Colmcille built a monastery in 545 which attracted many settlers given the cultural significance of the religious institution. The location was originally called Doire Calgaigh which translates as ‘oakwood of Calgach’ but it later became known as Doire Cholmcille, meaning ‘oakwood of Colmcille’, a testament to the high regard Columba was held in. Derry and the North West continue to honour Colmcille to this day – in fact, he is so highly thought of that in recent times an enormous statue of the man was proposed to be built on the bed of the River Foyle, not unlike the iconic Christ the Redeemer in Rio de Janeiro.
TORAIGH & GLEANN CHOLM CILLE
I ndiaidh bhunú mhainistir Dhoire, meastar gur bhunaigh Colmcille idir 55 agus 66 suíomh Críostaí ar fud na hÉireann. Orthu sin bhí mainistreacha i nDroim Chliabh, Ceanannas agus Darú, ach bhí roinnt mhaith ann fosta i gContae Dhún na nGall amhail Ráth Bhoth, Cill Mhic Réanáin agus Droim Thuama. Tá tábhacht ar leith, áfach, le Gleann Cholm Cille agus deirtear go raibh sé ina chónaí ansin ar feadh dhá bhliain, agus tábhacht le Toraigh nó nuair a tháinig sé i dtír ansin casadh Ailill, an rí págánach, air. Thug Ailill cead do Chom Cille a mhainistir a dhéanamh ar phíosa talaimh ar aon mhéid lena chlóca, ach go míorúilteach spréigh an clóca thar an oileán ar fad. Bhuail fearg an rí agus dhreasaigh sé a chú sa chuairteoir ach rinne Colm Cille comhartha na croise, agus léim an cú isteach san fharraige gur bádh é ach d’fhág sé lorg a chrúb ar charraig, agus tá ‘Cloch an Chú’ ar an charraig sin go dtí an lá inniu.’
THE BATTLE OF CÚIL DREIMHNE
Colmcille became embroiled in an infamous scandal when Finnian of Movilla returned from Rome with a text entitled “Vulgate” which Colmcille wanted to copy. Finnian, however, refused to give him permission, but he copied it anyway, leading to a dispute that went to court and to Diarmaid, High King of Ireland. Diarmaid ruled in Finnian’s favour, declaring the immortal words: “To every cow its calf, to every book its copy.” Colmcille did not take the verdict well, and his sense of injustice led to him enlisting the Uí Néill clan’s help, which culminated in the violent Battle of Cúil Dreimhne in Sligo in 561. Over 3,000 men died fighting as Colmcille claimed victory over Diarmaid, allowing him to keep his copy (The Cathach). The bloodshed caused outrage among the church’s hierarchy, and Colmcille was banished from Ireland.
AG LONNÚ IN OILEÁN Í
Upon his banishment, Colmcille set sail across the Irish Sea for Dál Riata in Scotland in 563 alongside 12 companions. He was a man who had friends in high places - probably helped by his royal lineage – so he reached out to his cousin, the Scottish Gaelic king Conall mac Comhaill , who gifted him the island of Iona shortly after their arrival. It was here that Colmcille built his most famous monastery which went on to become one of the most renowned cultural and religious powerhouses in Britain and Ireland and was the catalyst for converting much of pagan Scotland, northern England and even parts of Europe to Christianity. Iona’s significance remained long after Colmcille’s death with the island’s monks creating numerous manuscripts, including the exceptional Book of Kells which is around 1200 years old.
EACHTRA MHIOTASACH LE HOLLPHÉIST LOCH NIS
It is said that Colmcille was the first to happen upon the fabled Loch Ness monster in 565, three years after moving to Scotland. While he was traversing the Highlands on his mission to spread Christ’s word, the beast is said to have risen from the loch’s depths and hurtled towards Lughaidh, one of Colmcille’s disciples. Upon seeing the monster, Colmcille is said to have performed a miracle, telling it to “go back with all speed” in the name of God. The infamous figure immediately descended back from whence it came, sparing the life of Lughaidh. This legendary account comes from the writings of Adhamhnán, who documented Colmcille’s life over a century after his death.
THE CONVENTION OF DROIM CEAT
Colmcille returned to his Irish homeland for the legendary Convention of Droim Ceat in 578. Limavady was the location for this royal gathering of nobility involving Áedán mac Gabráin, King of Dál Riata and the Irish Cineál Chonaill king Aodh mac Ainmhireach. Colmcille is said to have been the brains behind the occasion, devising a plot against their common enemy Baothán mac Cairill, the king of East Ulster. The convention’s main aim was probably to display ‘strength in numbers’ and all parties realised an alliance would be to their benefit. It is said that Colmcille attached sods of Scottish soil to his shoes as he didn’t want to stand on Irish turf, while he also launched a stark defence of the bards who were coming under fire for their ‘twisted words.’
BÁS & OIDHREACHT
I ndiaidh saol a chaitheamh lán eachtraí agus drámaí, is é is dócha go bhfuair Colm Cille bás ar 9ú Meitheamh, 597 agus é idir seachtó agus ochtó bliain d’aois. Cé gur chuir a lucht leanúna dílis i gcré na cille in Oileán Í é, tá cuid dá thaisí anois i nDún Pádraig, Co an Dúin i gcuideachta mór le rá – a chomhphátrúin eile na hÉireann, Pádraig agus Bríd. Maireann oidhreacht Cholm Cille go dtí an lá inniu – 1,500 bliain níos moille, tá Páirc Cholm Cille i nDoire, Gleann Cholm Cille i nDún na nGall agus Paróiste Cholm Cille i nDún Éideann agus tá siad sin ar na céadta d’áiteanna ar fud an domhain a bhfuil a ainm leo in ómós do na héachtaí a rinne sé.
Previous
Next
LUATHBHLIANTA
Rugadh Colm Cille isteach i ríochas agus b’fhéidir go raibh sé i gcónaí i ndán dó éachtaí a dhéanamh. Chuir Cineál Chonaill de rítheaghlach Uí Néill fáilte roimhe isteach sa chlann ar 7ú Nollaig AD 520 nó 521 AD i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ba é Feilimí a athair, taoiseach de chuid Thír Chonaill a raibh ardmheas air, agus ba bhanphrionsa a mháthair a shíolraigh ón uasaicme i gCúige Laighean. Deirtear gurbh é Niall Naoighiallach a shin-sin-seanathair, rí cáiliúil fíochmhar págánach – b’fhéidir gurb é an rud ba mhó a thuill clú dó é sclábhaí óg sa Bhreatain Bheag a ghabháil agus a thabhairt go hÉirinn, agus cé a bhí sa sclábhaí chéanna ach Naomh Pádraig. D’ainneoin gur de chlann chlúiteach é agus go raibh ceart dlisteanach aige ar an ríchathaoir, ní raibh lá rúin ag Colm Cille suí uirthi.
OIDEACHAS
Bhí sé ina thraidisiún san am ag an dream ba mhó maoin a bpáistí a thabhairt do thuismitheoirí altrama le hoideachas a fháil agus b’amhlaidh an scéal ag Colm Cille. Ghlac an sagart Cruithneachán leis, an duine a bhaist é agus a thug dó ina dhiaidh sin a chéad bhlaiseadh ar oideachas creidimh, cé go raibh sé roimhe sin ar oiliúint mar bhard in ealaín na filíochta. Fuair sé a ghairm, áfach, sa Chríostaíocht agus oileadh ar dtús é i gCill Mhic Réanáin, agus ina dhiaidh sin faoi Fhinnian Mhaigh Bhile agus faoi Fhinnian Chluain Ioraird. Tharla fosta go ndearna sé staidéar i gcuideachta daoine eile a bhí ina naoimh ina dhaidh sin – go háirithe Cainneach agus Comhghall – agus oirníodh ina shagart sa deireadh é in 551.
BUNÚ MHAINISTIR DHOIRE
Deirtear gurbh é Colm Cille a chuir na chéad síolta le taobh bhruach thiar An Fheabhail, rud ba chúis sa deireadh le fás Chathair Dhoire an lae inniu. D’fhás pobal sa cheantar nuair a rinne Colm Cille mainistir in 545 a mheall cuid mhór lonnaitheoirí mar gheall ar thábhacht chultúrtha na hinstitiúide creidimh. Doire Chalgaigh an chéad ainm a bhí air, rud a léiríonn an t-ardmheas a bhí ar Cholm Cille. Tugtar onóir do Cholm Cille i nDoire agus san Iarthuaisceart go dtí an lá inniu – leis an fhírinne a dhéanamh, síltear a oiread sin de gur moladh ar na saolta deireanacha go ndéanfaí dealbh ollmhór den fhear ar ghrinneall An Fheabhail, amhail an dealbh chlúiteach, Críost an Slánaitheoir, in Rio de Janeiro.
TORAIGH & GLEANN CHOLM CILLE
I ndiaidh bhunú mhainistir Dhoire, meastar gur bhunaigh Colmcille idir 55 agus 66 suíomh Críostaí ar fud na hÉireann. Orthu sin bhí mainistreacha i nDroim Chliabh, Ceanannas agus Darú, ach bhí roinnt mhaith ann fosta i gContae Dhún na nGall amhail Ráth Bhoth, Cill Mhic Réanáin agus Droim Thuama. Tá tábhacht ar leith, áfach, le Gleann Cholm Cille agus deirtear go raibh sé ina chónaí ansin ar feadh dhá bhliain, agus tábhacht le Toraigh nó nuair a tháinig sé i dtír ansin casadh Ailill, an rí págánach, air. Thug Ailill cead do Chom Cille a mhainistir a dhéanamh ar phíosa talaimh ar aon mhéid lena chlóca, ach go míorúilteach spréigh an clóca thar an oileán ar fad. Bhuail fearg an rí agus dhreasaigh sé a chú sa chuairteoir ach rinne Colm Cille comhartha na croise, agus léim an cú isteach san fharraige gur bádh é ach d’fhág sé lorg a chrúb ar charraig, agus tá ‘Cloch an Chú’ ar an charraig sin go dtí an lá inniu.’
CATH CHÚL DREIMHNE
D’éirigh Colm Cille sáite i scannal míchlúiteach nuair a tháinig Finnian Mhaigh Bhile ar ais ón Róimh agus téacs leis darbh ainm “Vulgate” agus bhí Colm Cille ag iarraidh cóip a dhéanamh de. Ní thug Finnian cead dó, áfach, ach rinne Colm Cille cóip de ar scor ar bith, rud a chuir tús le hachrann a tugadh chun na cúirte agus chuig Diarmaid, Ardrí na hÉireann. Thaobhaigh Diarmaid le Finnian, á rá na bhfocal cáiliúil: “Is le gach bó a lao, agus le gach leabhar a chóip.” Chuir Colm Cille suas don bhreith sin, agus le tréan míshástachta d’iarr se cuidiú Chlann Uí Néill, agus ba é an deireadh a bhí air Cath fuilteach Chúil Dreimhne i Sligeach in 561. Fuair corradh le 3,000 fear bás sa troid agus fuair Colm Cille an bhuaidh ar Dhiarmaid, rud a d’fhág go raibh sé ábalta a chóip (An Cathach) a choinneáil. Chuir an doirteadh fola samhnas ar chliarlathas na heaglaise, agus díbríodh Colm Cille as Éirinn.
AG LONNÚ IN OILEÁN Í
Nuair a díbríodh Colm Cille, sheol sé trasna Shruth na Maoile ag tarraingt ar Dhál Riada in Albain in 563 i gcuideachta 12 chompánach. Bhí cairde aige in áiteanna tábhachtacha – mar gheall ar a ghinealach ríoga, is dócha – mar sin chuaigh sé i dteagmháil lena chol ceathrair, an rí Gaelach Albanach Conall mac Comhaill, a bhronn Oileán Í air go gairid i ndiaidh dóibh teacht. Is ansin a rinne Colm Cille a mhainistir ba chlúití a bhí ina dhiaidh sin ar na hionaid chultúrtha agus chreidimh ba cháiliúla sa Bhreatain agus in Éirinn agus is í ba chúis le cuid mhór de phágánaigh na hAlban, thuaisceart Shasana agus fiú codanna den Eoraip tiontú chun na Críostaíochta. Bhí tábhacht le hOileán Í i bhfad i ndiaidh bhás Cholm Cille nó is iomaí lámhscríbhinn a chruthaigh manaigh an oileáin, Leabhar iontach Cheanannais san áireamh, leabhar atá thart ar 1200 bliain d’aois.
EACHTRA MHIOTASACH LE HOLLPHÉIST LOCH NIS
Deirtear gurbh é Colm Cille an chéad duine a tháinig ar ollphéist mhiotasach Loch Nis in 565, trí bliana i ndiaidh é bogadh go hAlbain. Agus é ag taisteal fríd na Garbhchríocha ar a mhisean le briathar Dé a chraobhscaoileadh, deirtear gur éirigh an ollphéist as doimhneacht an locha agus gur réab sí i dtreo Lughaidh, duine de dheisceabail Cholm Cille. Nuair a chonaic Colm Cille an ollphéist, deirtear go ndearna sé míorúilt, ag inse di “imeacht siar ar luas lasrach” in ainm Dé. Ghluais an toirt mhíchlúiteach síos ar an bhomaite chuig an áit a dtainig sí as, agus tháinig Lughaidh slán. Is as scríbhinní Adhamhnáin an cuntas cáiliúil seo. Scríobh Adhamhnán cuntas ar shaol Cholm Cille corradh le céad bliain i ndiaidh a bháis.
COMHDHÁIL DHROIM CEAT
D’fhill Colm Cille ar a thír dhúchais go hÉirinn don Chomhdháil Dhroim Ceat cáiliúil sa bhliain 578. Ba é Léim an Mhadaidh an áit don bhailiúchán ríoga seo inar tháinig na daoine uaisle le chéile ina measc bhí Áedán Mac Gabráin, Rí Dál Riata agus an Rí Éireannach de Cenél Conaill Áed Mac Ainmerech. Deirtear gurb é Colm Cille an ceann feadhna don ócáid, ag cothú comhcheilge i gcoinne a namhad choiteann Báetán Mac Cairill, rí Oirthear Uladh. Is dócha gurbh é príomhchuspóir na comhdhála ‘láidreacht le chéile’ a thaispeáint agus thuig na páirtithe go léir go mbeadh comhghuaillíocht chun leasa dóibh. Deirtear gur ghreamaigh Colm Cille fóid ithreach na hAlban ar a bhróga toisc nár theastaigh uaidh seasamh ar mhóin na hÉireann, agus sheol sé cosaint lom freisin ar son na mbardaí a bhí faoi lámhach as a gcuid ‘focal casta’.
BÁS & OIDHREACHT
I ndiaidh saol a chaitheamh lán eachtraí agus drámaí, is é is dócha go bhfuair Colm Cille bás ar 9ú Meitheamh, 597 agus é idir seachtó agus ochtó bliain d’aois. Cé gur chuir a lucht leanúna dílis i gcré na cille in Oileán Í é, tá cuid dá thaisí anois i nDún Pádraig, Co an Dúin i gcuideachta mór le rá – a chomhphátrúin eile na hÉireann, Pádraig agus Bríd. Maireann oidhreacht Cholm Cille go dtí an lá inniu – 1,500 bliain níos moille, tá Páirc Cholm Cille i nDoire, Gleann Cholm Cille i nDún na nGall agus Paróiste Cholm Cille i nDún Éideann agus tá siad sin ar na céadta d’áiteanna ar fud an domhain a bhfuil a ainm leo in ómós do na héachtaí a rinne sé.
Previous
Next
LUATHBHLIANTA
Rugadh Colm Cille isteach i ríochas agus b’fhéidir go raibh sé i gcónaí i ndán dó éachtaí a dhéanamh. Chuir Cineál Chonaill de rítheaghlach Uí Néill fáilte roimhe isteach sa chlann ar 7ú Nollaig AD 520 nó 521 AD i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ba é Feilimí a athair, taoiseach de chuid Thír Chonaill a raibh ardmheas air, agus ba bhanphrionsa a mháthair a shíolraigh ón uasaicme i gCúige Laighean. Deirtear gurbh é Niall Naoighiallach a shin-sin-seanathair, rí cáiliúil fíochmhar págánach – b’fhéidir gurb é an rud ba mhó a thuill clú dó é sclábhaí óg sa Bhreatain Bheag a ghabháil agus a thabhairt go hÉirinn, agus cé a bhí sa sclábhaí chéanna ach Naomh Pádraig. D’ainneoin gur de chlann chlúiteach é agus go raibh ceart dlisteanach aige ar an ríchathaoir, ní raibh lá rúin ag Colm Cille suí uirthi.
OIDEACHAS
Bhí sé ina thraidisiún san am ag an dream ba mhó maoin a bpáistí a thabhairt do thuismitheoirí altrama le hoideachas a fháil agus b’amhlaidh an scéal ag Colm Cille. Ghlac an sagart Cruithneachán leis, an duine a bhaist é agus a thug dó ina dhiaidh sin a chéad bhlaiseadh ar oideachas creidimh, cé go raibh sé roimhe sin ar oiliúint mar bhard in ealaín na filíochta. Fuair sé a ghairm, áfach, sa Chríostaíocht agus oileadh ar dtús é i gCill Mhic Réanáin, agus ina dhiaidh sin faoi Fhinnian Mhaigh Bhile agus faoi Fhinnian Chluain Ioraird. Tharla fosta go ndearna sé staidéar i gcuideachta daoine eile a bhí ina naoimh ina dhaidh sin – go háirithe Cainneach agus Comhghall – agus oirníodh ina shagart sa deireadh é in 551.
BUNÚ MHAINISTIR DHOIRE
Deirtear gurbh é Colm Cille a chuir na chéad síolta le taobh bhruach thiar An Fheabhail, rud ba chúis sa deireadh le fás Chathair Dhoire an lae inniu. D’fhás pobal sa cheantar nuair a rinne Colm Cille mainistir in 545 a mheall cuid mhór lonnaitheoirí mar gheall ar thábhacht chultúrtha na hinstitiúide creidimh. Doire Chalgaigh an chéad ainm a bhí air, rud a léiríonn an t-ardmheas a bhí ar Cholm Cille. Tugtar onóir do Cholm Cille i nDoire agus san Iarthuaisceart go dtí an lá inniu – leis an fhírinne a dhéanamh, síltear a oiread sin de gur moladh ar na saolta deireanacha go ndéanfaí dealbh ollmhór den fhear ar ghrinneall An Fheabhail, amhail an dealbh chlúiteach, Críost an Slánaitheoir, in Rio de Janeiro.
TORAIGH & GLEANN CHOLM CILLE
I ndiaidh bhunú mhainistir Dhoire, meastar gur bhunaigh Colmcille idir 55 agus 66 suíomh Críostaí ar fud na hÉireann. Orthu sin bhí mainistreacha i nDroim Chliabh, Ceanannas agus Darú, ach bhí roinnt mhaith ann fosta i gContae Dhún na nGall amhail Ráth Bhoth, Cill Mhic Réanáin agus Droim Thuama. Tá tábhacht ar leith, áfach, le Gleann Cholm Cille agus deirtear go raibh sé ina chónaí ansin ar feadh dhá bhliain, agus tábhacht le Toraigh nó nuair a tháinig sé i dtír ansin casadh Ailill, an rí págánach, air. Thug Ailill cead do Chom Cille a mhainistir a dhéanamh ar phíosa talaimh ar aon mhéid lena chlóca, ach go míorúilteach spréigh an clóca thar an oileán ar fad. Bhuail fearg an rí agus dhreasaigh sé a chú sa chuairteoir ach rinne Colm Cille comhartha na croise, agus léim an cú isteach san fharraige gur bádh é ach d’fhág sé lorg a chrúb ar charraig, agus tá ‘Cloch an Chú’ ar an charraig sin go dtí an lá inniu.’
CATH CHÚL DREIMHNE
D’éirigh Colm Cille sáite i scannal míchlúiteach nuair a tháinig Finnian Mhaigh Bhile ar ais ón Róimh agus téacs leis darbh ainm “Vulgate” agus bhí Colm Cille ag iarraidh cóip a dhéanamh de. Ní thug Finnian cead dó, áfach, ach rinne Colm Cille cóip de ar scor ar bith, rud a chuir tús le hachrann a tugadh chun na cúirte agus chuig Diarmaid, Ardrí na hÉireann. Thaobhaigh Diarmaid le Finnian, á rá na bhfocal cáiliúil: “Is le gach bó a lao, agus le gach leabhar a chóip.” Chuir Colm Cille suas don bhreith sin, agus le tréan míshástachta d’iarr se cuidiú Chlann Uí Néill, agus ba é an deireadh a bhí air Cath fuilteach Chúil Dreimhne i Sligeach in 561. Fuair corradh le 3,000 fear bás sa troid agus fuair Colm Cille an bhuaidh ar Dhiarmaid, rud a d’fhág go raibh sé ábalta a chóip (An Cathach) a choinneáil. Chuir an doirteadh fola samhnas ar chliarlathas na heaglaise, agus díbríodh Colm Cille as Éirinn.
AG LONNÚ IN OILEÁN Í
Nuair a díbríodh Colm Cille, sheol sé trasna Shruth na Maoile ag tarraingt ar Dhál Riada in Albain in 563 i gcuideachta 12 chompánach. Bhí cairde aige in áiteanna tábhachtacha – mar gheall ar a ghinealach ríoga, is dócha – mar sin chuaigh sé i dteagmháil lena chol ceathrair, an rí Gaelach Albanach Conall mac Comhaill, a bhronn Oileán Í air go gairid i ndiaidh dóibh teacht. Is ansin a rinne Colm Cille a mhainistir ba chlúití a bhí ina dhiaidh sin ar na hionaid chultúrtha agus chreidimh ba cháiliúla sa Bhreatain agus in Éirinn agus is í ba chúis le cuid mhór de phágánaigh na hAlban, thuaisceart Shasana agus fiú codanna den Eoraip tiontú chun na Críostaíochta. Bhí tábhacht le hOileán Í i bhfad i ndiaidh bhás Cholm Cille nó is iomaí lámhscríbhinn a chruthaigh manaigh an oileáin, Leabhar iontach Cheanannais san áireamh, leabhar atá thart ar 1200 bliain d’aois.
MYTHICAL ENCOUNTER WITH THE LOCH NESS MONTSER
Deirtear gurbh é Colm Cille an chéad duine a tháinig ar ollphéist mhiotasach Loch Nis in 565, trí bliana i ndiaidh é bogadh go hAlbain. Agus é ag taisteal fríd na Garbhchríocha ar a mhisean le briathar Dé a chraobhscaoileadh, deirtear gur éirigh an ollphéist as doimhneacht an locha agus gur réab sí i dtreo Lughaidh, duine de dheisceabail Cholm Cille. Nuair a chonaic Colm Cille an ollphéist, deirtear go ndearna sé míorúilt, ag inse di “imeacht siar ar luas lasrach” in ainm Dé. Ghluais an toirt mhíchlúiteach síos ar an bhomaite chuig an áit a dtainig sí as, agus tháinig Lughaidh slán. Is as scríbhinní Adhamhnáin an cuntas cáiliúil seo. Scríobh Adhamhnán cuntas ar shaol Cholm Cille corradh le céad bliain i ndiaidh a bháis.
COMHDHÁIL DHROIM CEAT
D’fhill Colm Cille ar a thír dhúchais go hÉirinn don Chomhdháil Dhroim Ceat cáiliúil sa bhliain 578. Ba é Léim an Mhadaidh an áit don bhailiúchán ríoga seo inar tháinig na daoine uaisle le chéile ina measc bhí Áedán Mac Gabráin, Rí Dál Riata agus an Rí Éireannach de Cenél Conaill Áed Mac Ainmerech. Deirtear gurb é Colm Cille an ceann feadhna don ócáid, ag cothú comhcheilge i gcoinne a namhad choiteann Báetán Mac Cairill, rí Oirthear Uladh. Is dócha gurbh é príomhchuspóir na comhdhála ‘láidreacht le chéile’ a thaispeáint agus thuig na páirtithe go léir go mbeadh comhghuaillíocht chun leasa dóibh. Deirtear gur ghreamaigh Colm Cille fóid ithreach na hAlban ar a bhróga toisc nár theastaigh uaidh seasamh ar mhóin na hÉireann, agus sheol sé cosaint lom freisin ar son na mbardaí a bhí faoi lámhach as a gcuid ‘focal casta’.
BÁS & OIDHREACHT
I ndiaidh saol a chaitheamh lán eachtraí agus drámaí, is é is dócha go bhfuair Colm Cille bás ar 9ú Meitheamh, 597 agus é idir seachtó agus ochtó bliain d’aois. Cé gur chuir a lucht leanúna dílis i gcré na cille in Oileán Í é, tá cuid dá thaisí anois i nDún Pádraig, Co an Dúin i gcuideachta mór le rá – a chomhphátrúin eile na hÉireann, Pádraig agus Bríd. Maireann oidhreacht Cholm Cille go dtí an lá inniu – 1,500 bliain níos moille, tá Páirc Cholm Cille i nDoire, Gleann Cholm Cille i nDún na nGall agus Paróiste Cholm Cille i nDún Éideann agus tá siad sin ar na céadta d’áiteanna ar fud an domhain a bhfuil a ainm leo in ómós do na héachtaí a rinne sé.
Previous
Next
An bhfuil imeacht agat a bhaineann le Colm Cille?
Cuir isteach chuig na Comhairli é agus b’fhéidir go luafaí ar an tsuíomh gréasáin é.

I gComóradh Cholmcille 1500 beidh roinnt imeachtaí sóisialta agus cultúrtha le ceiliúradh a dhéanamh ar an naomh le linn 2021.  

 De bharr phandéim leanúnach COVID 19 caithfear cuid mhaith de na himeachtaí sin a chur ar siúl go fíorúil. Mar sin féin, tá muid ag súil go mbeidh muid ábalta cuireadh a thabhairt do dhaoine den phobal freastal ar imeachtaí áirithe agus nuair a thugann na húdaráis sna dlínsí uilig cead dúinn. 

 Cloífidh imeacht ar bith a reáchtálfar go hiomlán leis na rialacháin sábháilteachta chuí COVID-19 agus iarrfar ar dhaoine atá ag freastal clúdach aghaidhe a chaitheamh nuair is gá, cloí le scaradh sóisialta agus a bheith cinnte go níonn siad a lámha agus/nó gó ndéanann siad díghalrú go minic. 

 Más rud é gur chuir tú ar ais tástáil dheimhneach do COVID-19 nó go raibh tú i ndlúth-theagmháil le cás dearfach taobh istigh de dheich lá ó imeacht, ní cheadófar duit freastal. 

 Tá na bearta sin riachtanach lena chinntiú gur féidir dul ar aghaidh chomh sábháilte agus is féidir le himeachtaí atá pleanáilte 

FÉILIRE NA NIMEACHTAÍ UILIGBUAICIMEACHTAÍ

#Archeology | Fr. James MacDyer Archaeology School | Sat 31st Jul - Sat 7th Aug | http://oideasgael.ie/en/archaeology/

Gleann Cholm Cille (The Valley of St Columba) and the nearby valleys in southwest Donegal contain some of the most interesting prehistoric and early historic structures in Ireland (some would argue, in Europe). This Summer School, based in such an appropriate location, is aimed at adults with an interest in the archaeology and ancient history of Ireland.

Although there is no absolute certainty, it is understood from recent research that Colm Cille, the patron saint of Gleann Cholm Cille, was born on 7 December 520. Colm Cille was a hugely important figure in many aspects of the early culture of Ireland, Scotland and, to a lesser extent, the north of England. To mark the anniversary year, the 2021 Archaeology Summer School will focus mainly on the early Christian period and the history, lore and literature of the saint. The 2021 Summer School will be directed by Dr Brian Lacey who has been researching the archaeology and early history of Counties Donegal and Derry for over 40 years and is one of the foremost Columban scholars in Ireland.

More Info: http://oideasgael.ie/en/archaeology/
...

Earagail Arts Festival | 𝗕𝗶𝗻 𝗕𝗼𝗮𝘁 - 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗿𝗿𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 | Glebe House & Gallery | Sat 24th - Sun 25th July | 11am - 6.30pm | https://eaf.ie/events/bin-boat/

Bloomer and Keogh resurrect their 2005 Venice Biennale masterpiece ‘Bin Boat’ for an installation on Gartan lake in homage to Colmcille. Is this the bin boat’s last outing before it becomes a hen house?

Nicholas Keogh (b. 1977) has represented Northern Ireland at the Venice Biennale in 2005 and the Republic of Ireland at Experience Pommery #5 L’art en Europe in 2008.

Paddy Bloomer is an artist, inventor, explorer and plumber based in Belfast. Bloomer studied fine and applied art at University of Ulster, Belfast, 2000 and 2015, and has exhibited extensively in Ireland and abroad.

These two close friends have embarked on many adventures together and trusted each other with their lives on many occasions, since their first art collaboration in 2001 – a life sized mechanical Walking Cow. In 2004 they were asked by curator Hugh Mulholland to take part in Northern Ireland’s first participation in the Venice Biennale. The two friends then built the two berth, inboard engine, steel hulled, bin disco boat in six months, one of them working days, the other working nights and went on a seven week adventure of the busy and turbulent Venice water ways. The boat was then on the Irish water ways for seven years.

For years now it has been lying derelict and unloved and this installation on Gartan lake, in homage to Colmcille, is the bin boat’s last outing before it becomes a hen house. In the future they intend to publish the Captain’s log which documents the ups and downs of the trip, a case of cabin fever and a bout of wind madness.

https://eaf.ie/events/bin-boat/
...

𝗗𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 | Colmcille is said to have planted the first seeds along the River Foyle’s west bank which led to the eventual sprouting of the modern-day City of Derry.
Originally called Daire Calgaich which translates as ‘oakwood of Calgaich’ it later became known as Doire Colmcille, meaning ‘oakwood of Colmcille’, a testament to the high regard Columba was held in. Derry and the North West continue to honour Colmcille to this day.

📲Visit colmcille1500.com for more on this series.

#colmcille #colmcille1500 #colmcille1500NW #derry
...

#language | Scoil Samhraidh Teanga agus Cultúir Oideas Gael | Language & Cultural Summer School | 24th - 31st July | https://bit.ly/3hWsAjV
Díríonn príomhchúrsa aitheanta Oideas Gael ar Naomh Colm Cille i mbliana agus ar an oidhreacht shaibhir litríochta, ealaíne agus ceoil a bhaineann leis. Cuirfear clár speisialta ceardlann agus imeachtaí i láthair le linn na seachtaine seo ar a n-áirítear ceolchoirmeacha, léachtaí, pléphainéil agus gníomhaíochtaí eile.

This year, Oideas Gael’s flagship course focuses on Colm Cille and his heritage in literature, art and music. This unique week features a specially-tailored programme of classes and events including performances, lectures, panel discussions and other activities.

Further Info: https://bit.ly/3hWsAjV
...

Did you know❓
𝗔𝗻 𝗖𝗮𝘁𝗵𝗮𝗰𝗵, the manuscript containing the psalter of St Colmcille was used as a talisman in medieval Ireland to bring good luck to its owners.
The tradition associated with the relic of St Colmcille involved carrying it three times right-hand-wise around the army to bring success in battle.

An Cathach, meaning “the Battler”, is the oldest surviving manuscript in Ireland, and the second oldest Latin psalter in the world.

𝗟𝗲𝗮𝗿𝗻 𝗺𝗼𝗿𝗲: https://bit.ly/340rZXI
#Colmcille #Colmcille1500 #AnCathach #TheBattler #IrishHistory #History
...

The coast of Gleann Cholm Cille, Co. Donegal at sunset. 🌊

@govisitdonegal

#donegal #colmcille #colmcille1500 #Irishcoast #ireland
...

#poetryworkshop | 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮: 𝗦𝘁. 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮, 𝘁𝗵𝗲 𝗟𝗲𝗴𝗲𝗻𝗱 | Thurs 15th July | 6.30pm - 8pm | https://bit.ly/3yh9a0x
Between his religious work, his political influence, and his intellectual endeavours, it's no surprise that tales and traditions concerning Columba's life are still abound in Scotland today.

But how much of the legend of St. Columba is really true - and how much does that truth matter? Historic Environment Scotland Poet in residence Alex Aldred invites you to find out.
𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗼𝘄: https://bit.ly/3yh9a0x
...

𝗜𝗼𝗻𝗮 | Upon arriving in Iona Colmcille’s cousin, Scottish Gaelic king Conall mac Comgall, gifted him the island of Iona.

Iona’s significance remained long after Colmcille’s death with the island’s monks creating numerous manuscripts, including the exceptional Book of Kells which is around 1200 years old.

📲 Visit colmcille1500.com for more on this series.
#colmcille #colmcille1500 #colmcille1500NW #iona
...

#PoetryWorkshop | 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮: 𝗦𝘁. 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮, 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗱 | 1st July | 6.30pm - 8pm | https://bit.ly/3yh9a0x

The patron saint of poetry, Columba is remembered as a teacher of literacy, a defender of bards, a transcriber of manuscripts - and a hero immortalised in the words of others.
Historic Environment Scotland poet in residence Alex Aldred will lead discussions and writing exercises responding to St. Columba's poetic legacy.

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗼𝘄: https://bit.ly/3yh9a0x
#Colmcille1500 #Colmcille #Poetry
...

𝗚𝗹𝗲𝗮𝗻𝗻 𝗖𝗵𝗼𝗹𝗺 𝗖𝗶𝗹𝗹𝗲 was recently named one of the Top 10 Historic Sites of Ireland by National Geographic.
Book yourself in to Fr. James MacDyer Archaeology School from July 31st to August 7th: http://oideasgael.ie/en/archaeology/

@govisitdonegal
...

𝗦𝘁 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮'𝘀 𝗖𝗮𝘃𝗲 near Knapdale, Ellary, Argyll and Bute, Scotland. The Saint is believed to have stayed here for a few days on his journey from Ireland to Iona in 563. This cross is carved into the cave's wall.

Visit www.colmcille.org/argyll/6-06 for more details

#comcille #colmcille1500 #iona #scotland #stcolumba

Visit www.colmcille.org/argyll/6-06 for more details

#colmcille #colmcille1500 #iona #scotland #stcolumba
...

𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮: 𝗦𝘁. 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮, 𝘁𝗵𝗲 𝗗𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁 | 17th June | 6.30pm-8pm | https://bit.ly/3yh9a0x
A scholar and preacher, Columba made his voice heard - or spoke up on behalf of others - in everything from minor disputes in local communities to grand conventions of kings.
Historic Environment Scotland, poet in residence Alex Aldred will engage with depictions of St. Columba as messenger, both of his people and of the divine.
Register Now: https://bit.ly/3yh9a0x
...

#Virtualtour| @stcolumbsparkhouse and @access_heritage have created a stunning virtual tour ‘Colmcille the Man’ in St Columb’s Park in Derry.
𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸 𝗶𝘁 𝗼𝘂𝘁 𝗵𝗲𝗿𝗲: https://access-heritage.com/Virtual/Colmcille1500

💠Funded through our Colmcille 1500 Grant Scheme
#Colmcille1500 #stcolumbsparkhouse #accessheritageireland
...

𝗚𝗹𝗲𝗻𝗰𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗔𝗿𝗰𝗮𝗱𝗲 | Lár Chomhairle Paroiste Ghleanncholmcille - Airneál Óige Ghleann Cholm Cille | 𝟭𝟮𝘁𝗵 𝗝𝘂𝗻𝗲, 𝟰𝗽𝗺 | Lárchomhairle Paróiste Ghleanncholmcille

𝗔 𝗖𝗿𝘂𝗶𝗻𝗻𝗶𝘂́ 𝗻𝗮 𝗻𝗢́𝗴 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟭
Seo léiriú ar oidhreacht Cholmcille le hóige Ghleann Cholm Cille.
Aithriseoireacht, amhránaíocht, ceol agus drámaíocht ó Ghaeltacht an Iardheisceart, á chraoladh ó suíomhanna oidhreachta Naomh Colmcille sa cheantar.

Dhéanfar an ócáid seo a réamh thaifeadhadh and craolfar é ag 4.00 i.n. ar an 12 Meitheamh ar Facebook ar na nascanna seo a leanas:
larchomhairleparoiste.ghleanncholmcille bealanphobail

𝗚𝗹𝗲𝗻𝗰𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗬𝗼𝘂𝘁𝗵 𝗔𝗿𝗰𝗮𝗱𝗲
A snapshot of the legacy of Colmcille with the youth of Gleann Cholm Cille. Recitation, song, music and drama from the Southwest Gaeltacht, broadcast from a range of heritage sites connected with the Saint. Suitable for 0-18yrs

This event will be pre-recorded and will be broadcast 12th June at 4:00pm on the 12 June on Lárchomhairle Paróiste Ghleanncholmcille Facebook Page

Viewing details will be available at www.wainfest.ie
...

𝗖𝗿𝘂𝗶𝗻𝗻𝗶𝘂́ 𝗻𝗮 𝗻𝗢́𝗴 𝟮𝟬𝟮𝟭 | Saturday 12th June is a day of free creative activity for children and young people across Ireland, and is the only event of its kind in the world. This year in Donegal, three of the planned events are celebrating St Colmcille, as part of the 1500th anniversary.
Children of 𝗚𝗮𝗿𝘁𝗮𝗻 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 will share their experience of life in Colmcille’s birthplace through art, drama and music; 𝗔𝗶𝗿𝗻𝗲𝗮́𝗹 𝗢́𝗶𝗴𝗲 𝗚𝗵𝗹𝗲𝗮𝗻𝗻 𝗖𝗵𝗼𝗹𝗺 𝗖𝗶𝗹𝗹𝗲 (Glencolmcille Youth Arcade) will broadcast from a range of heritage sites connected with the Saint; and 𝗣𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗹𝗲 𝗖𝗵𝗲́𝗶𝗹𝗲 will deliver interactive digital media workshops to create an app on Colmcille’s life.

For further details go to: www.wainfest.ie
#Colmcille1500 #Colmcille #Children #Youngpeople
...

#ColmcilleFeastDay | A number of celebrations are taking place to mark Colmcille's Feast Day.

Aras Cholmcille - 𝗦𝘁. 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮 𝗛𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 will be open for visits 11am - 3pm or online at www.stcolumbaheritage.com. Wooden sculptures will also be on display at the Well.

Déanfar Áras Cholmcille - Ionad Oidhreachta Cholm Cille, atá in aice leis an Túr Fhada, a fhoscailt arís in am don Fhéile agus is féidir dul ar cuairt ann ó 11am go 3pm nó ar líne ag www.stcolumbaheritage.com. Beidh dealbha adhmaid ar taispeáint ag an Tobar fosta.

Two new 𝗖𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀
‘𝗖𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 - 𝗠𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝘆𝘁𝗵𝘀’ at the Tower Museum will run until September before moving to Donegal County Museum. The joint exhibition will take people on journey of discovery around the world of Colmcille in Donegal and Derry.
Donegal Central Library in Letterkenny, will display a limited edition of the ‘𝗙𝗮𝗸𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗹𝗮𝗴 𝗟𝘂𝘇𝗲𝗿𝗻’ 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝗼𝗳 𝗞𝗲𝗹𝗹𝘀 presented in an decorative case alongside a limited edition poem by Seamus Heaney ‘𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺 𝗖𝗶𝗹𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗰𝗿𝗶𝗯'

Beidh dhá thaispeántas úra foscailte fosta ar an Fhéile. Beidh ‘Colmcille - Man and Myths’ ag Músaem an Túir go dtí Meán Fómhair sula mbogfar go Músaem Contae Dhún na nGall iad. Is comhthaispeántas é idir an dá Chomhairle a bheas ar siúl ar thuras fionnachtana ar fud dhomhan Cholm Cille i nDún na nGall agus i nDoire. I Lárleabharlann Dhún na nGall i Leitir Ceanainn beidh eagrán teoranta de ‘Faksimile Verlag Luzern’ Leabhar Ceanannais curtha i láthair i gcás maisiúil ar taispeáint taobh le heagrán teoranta de dhán le Seamus Heaney ‘Colum Cille the Scrib’.

#towermuseum #donegalcountymuseum #donegalcountylibrary #arascholmcille
...

#ColmcilleFeastDay | A number of celebrations are taking place to mark Colmcille's Feast Day.
𝗔𝗿𝗮𝘀 𝗖𝗵𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 - 𝗦𝘁. 𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺𝗯𝗮 𝗛𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 will be open for visits 11am - 3pm or online at www.stcolumbaheritage.com. Wooden sculptures will also be on display at the Well.

Two new 𝗖𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗘𝘅𝗵𝗶𝗯𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀
‘𝗖𝗼𝗹𝗺𝗰𝗶𝗹𝗹𝗲 - 𝗠𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝘆𝘁𝗵𝘀’ at the Tower Museum will run until September before moving to Donegal County Museum. The joint exhibition will take people on journey of discovery around the world of Colmcille in Donegal and Derry.
Donegal Central Library in Letterkenny, will display a limited edition of the ‘𝗙𝗮𝗸𝘀𝗶𝗺𝗶𝗹𝗲 𝗩𝗲𝗿𝗹𝗮𝗴 𝗟𝘂𝘇𝗲𝗿𝗻’ 𝗕𝗼𝗼𝗸 𝗼𝗳 𝗞𝗲𝗹𝗹𝘀 presented in an decorative case alongside a limited edition poem by Seamus Heaney ‘𝗖𝗼𝗹𝘂𝗺 𝗖𝗶𝗹𝗹𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗰𝗿𝗶𝗯’.
...

#DidYouKnow |❓ Did you know that there are more than twenty 𝗛𝗼𝗹𝘆 𝗪𝗲𝗹𝗹𝘀 dedicated to St. Colmcille in Donegal? Given this historic year as the 1500th anniversary of Colmcille’s birth and his Feast Day on the 9th June, this could be an opportunity for local communities to re-discover these wells.

Full Details: https://bit.ly/3crT6jc

An raibh a fhios agat go bhfuil corradh le fiche Tobar Naofa tiomnaithe do Cholm Cille i nDún na nGall? Ó tharla gurb í an bhliain stairiúil seo cuimhneachán 1500 bliain bhreith Cholm Cille agus go dtiteann a Fhéile ar 9ú Meitheamh, d’fhéadfadh seo faill a thabhairt do phobail áitiúla teacht ar na toibreacha seo arís.
...

#FeastDayEvents | To celebrate St Colmcille’s Feast Day, RTE News Channel will broadcast live tomorrow at 10.30am from St. Colmcille’s Church, Glendowan.
St Columba's Church of Ireland in Glencolmcille which will be open to visitors throughout the day and mass will be streamed from St Colmcille's Well in Fanad at 10am at www.facebook.com/stmarysfanavolty.
In Derry, the place of Colmcille’s first and most beloved monastery, Bishop Donal McKeown will celebrate Mass in St Columba's Church Long Tower at 10.00am and will bless water from St Columba's Well which will be available in the Church after the service. You can watch the special mass at http://longtowerchurch.org/webcam.

Dé Céadaoin 9ú Meitheamh, beidh Cainéal Nuachta RTÉ beo ar 10.30am i dTeach Pobail Cholm Cille, Gleann Domhain le ceiliúradh a dhéanamh ar an Fhéile. Déanfaidh cuid mhór suíomhanna agus áiteanna eile atá tiomnaithe don naomh ceiliúradh ar an lá. Mar shampla, beidh Eaglais Columba de chuid Eaglais na hÉireann i nGleann Cholm Cille foscailte do chuairteoirí i rith an lae agus i bhFánaid déanfar Aifreann a shruthú ó Thobar Cholm Cille ar 10am ag www.facebook.com/stmarysfanavolty.
Chomh maith leis sin, i nDoire, mar a raibh an chéad mhainistir,an mhainistir ab ansa le Colm Cille, déanfaidh an tEaspag Dónal Mac Eoin Aifreann a cheiliúradh in Eaglais Cholm Cille, an Túr Fada ar 10.00am agus beannóidh sé an t-uisce ó Thobar Cholm Cille a bheas ar fáil san Eaglais i ndiaidh na seirbhíse. Is féidir an t-aifreann speisialta a fheiceáil ag http://longtowerchurch.org/webcam. Déanfar Áras Cholmcille - Ionad Oidhreachta Cholm Cille, atá in aice leis an Túr Fhada, a fhoscailt arís in am don Fhéile agus is féidir dul ar cuairt ann ó 11am go 3pm nó ar líne ag www.stcolumbaheritage.com. Beidh dealbha adhmaid ar taispeáint ag an Tobar fosta.
...

#ALastingLegacy | Raphoe Diocese Colmcille 1500 will present ‘Colmcille: A Lasting Legacy’, a virtual series on the life and legacy of Colmcille/Columba.
🎥 The series will be streamed on YouTube on 6th, 7th & 8th June at 8pm with contributions from Bishop Alan McGuckian SJ and Rev. David Houlton, Rector of Gartan as well as historians, academics and other Columban experts.
Original poetry, music compositions and an extract from ‘The Enemy Within’ in Gaeilge will be featured along with Margaret McAteer’s new musical setting of ‘Alone with None but Thee’ .
Colmcille Gospel Choir and guest singers including Moya Brennan and Glencolmcille Primary School will also perform.
Further details can be found at: https://bit.ly/3fR5aLQ

Cuirfidh Colmcille 1500 Dheoise Ráth Bhoth i láthair ‘Colmcille: A Lasting Legacy’, sraith fhíorúil ar shaol agus oidhreacht Cholm Cille /Columba, a dhéanfar a shruthú i dtrí chuid via YouTube ar 6, 7 agus 8 Meitheamh 2021 ar 8pm. Beidh ábhar sa tsraith ón Easpag Alan Mac Eochagáin SJ agus ón Urramach David Houlton, Reachtaire Ghartáin agus ó staraithe, lucht acadúil agus saineolaithe eile ar Cholm Cille. Beidh filíocht úr agus saothair úra cheoil ann chomh maith agus sleachta ó obair de chuid páistí áitiúla agus sliocht as ‘The Enemy Within’ i nGaeilge. Beidh an premiére ann fosta de chóiriú ceoil Mhairéad Nic an tSaoir de ‘Alone with None but Thee’ le Cór Soiscéalach Cholm Cille le haoicheoltóirí mar Mháire Ní Bhraonáin i gcuideachta cóir eile, ceoltóirí agus Bunscoil Ghleann Cholm Cille. Tá tuilleadh sonraí le fáil ag: https://bit.ly/3igZyxj
#raphoediocese #Colmcille #colmcille1500
...

Nascanna le foinsí úsáideacha eolais eile faoi Cholm Cille.

Scéalta agus léaráidí de shaol agus d’oidhreacht Cholm Cille.

CLÁRAIGH LEIS AN NUACHTLITIR S’AGAINN!

Cláraigh le go bhfaighidh tú nuacht iontach, ábhar stairiúil, agus an t-eolas is deireanaí faoi imeachtaí atá ag teacht aníos.
Gaeilge