CHOLM CILLE 1500

1500 bliain ó shin, rugadh duine de na daoine ba cháiliúla in Éirinn i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ón dúchas láidir sin in iarthuaisceart na hÉireann, chuaigh Colm Cille (nó Naomh Columba) ar aghaidh chun bheith ina cheannródaí ar athrú cultúrtha agus sóisialta ar fud an domhain. Bhí sé ar dhuine den triúr naomhphátrún in Éirinn, ina naomhphátrún ar Dhoire agus tá a thionchar le brath fiú sa lá atá inniu ann.

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall agus Comhairle Chathair Dhoire agus Cheantar an tSratha Báin i ndiaidh teacht le chéile, le tacaíocht ó Chiste Forbartha an Iarthuaiscirt, chun saol agus oidhreacht shuntasach Cholm Cille a chomóradh le sraith imeachtaí agus gníomhaíochtaí atá le teacht i rith na bliana.

Coinnigh suas chun dáta leis an fhéilire idirghníomhach chun a fháil amach faoi na himeachtaí is déanaí atá ag tarlú i gceiliúradh an naoimh le linn na bliana speisialta seo. Féadfar muid a leanúint fosta ar Facebook agus Instagram trí na deilbhíní ag barr an leathanaigh a chliceáil nó trí chlárú leis an nuachtlitir.

Idir an dá linn, faigh tuilleadh eolais ar an fhear é féin agus ar an tsaol chorrach a bhí aige trí scrolláil tríd an amlíne thíos. Thig leat naisc a fháil fosta chuig acmhainní a bhaineann le Colm Cille agus leis an chomóradh 1500 bliain.

Stair Cholm Cille

LUATHBHLIANTA
Born into Irish royalty, Colmcille may always have been destined to do great things. The Cineál Chonaill clan of the Uí Néill dynasty welcomed him into their family on 7th December 520 or 521 AD in Gartan, Co. Donegal. His father was Feilimí, a highly respected Tír Chonaill chief, while his mother Eithne was a princess descended from aristocratic circles in Leinster. The legendary and fierce pagan king, Niall of the Nine Hostages, is said to be Colmcille’s great-great grandfather – he is arguably most famous for capturing a young slave in Wales and bringing him to Ireland, with that slave turning out to be none other than St. Patrick. Despite his illustrious family and having a legitimate claim, Colmcille had no intention of taking up the Uí Néill throne.
OIDEACHAS
Bhí sé ina thraidisiún san am ag an dream ba mhó maoin a bpáistí a thabhairt do thuismitheoirí altrama le hoideachas a fháil agus b’amhlaidh an scéal ag Colm Cille. Ghlac an sagart Cruithneachán leis, an duine a bhaist é agus a thug dó ina dhiaidh sin a chéad bhlaiseadh ar oideachas creidimh, cé go raibh sé roimhe sin ar oiliúint mar bhard in ealaín na filíochta. Fuair sé a ghairm, áfach, sa Chríostaíocht agus oileadh ar dtús é i gCill Mhic Réanáin, agus ina dhiaidh sin faoi Fhinnian Mhaigh Bhile agus faoi Fhinnian Chluain Ioraird. Tharla fosta go ndearna sé staidéar i gcuideachta daoine eile a bhí ina naoimh ina dhaidh sin – go háirithe Cainneach agus Comhghall – agus oirníodh ina shagart sa deireadh é in 551.
BUNÚ MHAINISTIR DHOIRE
Colmcille is said to have planted the first seeds along the River Foyle’s west bank which led to the eventual sprouting of the modern-day City of Derry. A community grew in the area after Colmcille built a monastery in 545 which attracted many settlers given the cultural significance of the religious institution. The location was originally called Doire Calgaigh which translates as ‘oakwood of Calgach’ but it later became known as Doire Cholmcille, meaning ‘oakwood of Colmcille’, a testament to the high regard Columba was held in. Derry and the North West continue to honour Colmcille to this day – in fact, he is so highly thought of that in recent times an enormous statue of the man was proposed to be built on the bed of the River Foyle, not unlike the iconic Christ the Redeemer in Rio de Janeiro.
TORAIGH & GLEANN CHOLM CILLE
I ndiaidh bhunú mhainistir Dhoire, meastar gur bhunaigh Colmcille idir 55 agus 66 suíomh Críostaí ar fud na hÉireann. Orthu sin bhí mainistreacha i nDroim Chliabh, Ceanannas agus Darú, ach bhí roinnt mhaith ann fosta i gContae Dhún na nGall amhail Ráth Bhoth, Cill Mhic Réanáin agus Droim Thuama. Tá tábhacht ar leith, áfach, le Gleann Cholm Cille agus deirtear go raibh sé ina chónaí ansin ar feadh dhá bhliain, agus tábhacht le Toraigh nó nuair a tháinig sé i dtír ansin casadh Ailill, an rí págánach, air. Thug Ailill cead do Chom Cille a mhainistir a dhéanamh ar phíosa talaimh ar aon mhéid lena chlóca, ach go míorúilteach spréigh an clóca thar an oileán ar fad. Bhuail fearg an rí agus dhreasaigh sé a chú sa chuairteoir ach rinne Colm Cille comhartha na croise, agus léim an cú isteach san fharraige gur bádh é ach d’fhág sé lorg a chrúb ar charraig, agus tá ‘Cloch an Chú’ ar an charraig sin go dtí an lá inniu.’
THE BATTLE OF CÚIL DREIMHNE
Colmcille became embroiled in an infamous scandal when Finnian of Movilla returned from Rome with a text entitled “Vulgate” which Colmcille wanted to copy. Finnian, however, refused to give him permission, but he copied it anyway, leading to a dispute that went to court and to Diarmaid, High King of Ireland. Diarmaid ruled in Finnian’s favour, declaring the immortal words: “To every cow its calf, to every book its copy.” Colmcille did not take the verdict well, and his sense of injustice led to him enlisting the Uí Néill clan’s help, which culminated in the violent Battle of Cúil Dreimhne in Sligo in 561. Over 3,000 men died fighting as Colmcille claimed victory over Diarmaid, allowing him to keep his copy (The Cathach). The bloodshed caused outrage among the church’s hierarchy, and Colmcille was banished from Ireland.
AG LONNÚ IN OILEÁN Í
Upon his banishment, Colmcille set sail across the Irish Sea for Dál Riata in Scotland in 563 alongside 12 companions. He was a man who had friends in high places - probably helped by his royal lineage – so he reached out to his cousin, the Scottish Gaelic king Conall mac Comhaill , who gifted him the island of Iona shortly after their arrival. It was here that Colmcille built his most famous monastery which went on to become one of the most renowned cultural and religious powerhouses in Britain and Ireland and was the catalyst for converting much of pagan Scotland, northern England and even parts of Europe to Christianity. Iona’s significance remained long after Colmcille’s death with the island’s monks creating numerous manuscripts, including the exceptional Book of Kells which is around 1200 years old.
EACHTRA MHIOTASACH LE HOLLPHÉIST LOCH NIS
It is said that Colmcille was the first to happen upon the fabled Loch Ness monster in 565, three years after moving to Scotland. While he was traversing the Highlands on his mission to spread Christ’s word, the beast is said to have risen from the loch’s depths and hurtled towards Lughaidh, one of Colmcille’s disciples. Upon seeing the monster, Colmcille is said to have performed a miracle, telling it to “go back with all speed” in the name of God. The infamous figure immediately descended back from whence it came, sparing the life of Lughaidh. This legendary account comes from the writings of Adhamhnán, who documented Colmcille’s life over a century after his death.
THE CONVENTION OF DROIM CEAT
Colmcille returned to his Irish homeland for the legendary Convention of Droim Ceat in 578. Limavady was the location for this royal gathering of nobility involving Áedán mac Gabráin, King of Dál Riata and the Irish Cineál Chonaill king Aodh mac Ainmhireach. Colmcille is said to have been the brains behind the occasion, devising a plot against their common enemy Baothán mac Cairill, the king of East Ulster. The convention’s main aim was probably to display ‘strength in numbers’ and all parties realised an alliance would be to their benefit. It is said that Colmcille attached sods of Scottish soil to his shoes as he didn’t want to stand on Irish turf, while he also launched a stark defence of the bards who were coming under fire for their ‘twisted words.’
BÁS & OIDHREACHT
I ndiaidh saol a chaitheamh lán eachtraí agus drámaí, is é is dócha go bhfuair Colm Cille bás ar 9ú Meitheamh, 597 agus é idir seachtó agus ochtó bliain d’aois. Cé gur chuir a lucht leanúna dílis i gcré na cille in Oileán Í é, tá cuid dá thaisí anois i nDún Pádraig, Co an Dúin i gcuideachta mór le rá – a chomhphátrúin eile na hÉireann, Pádraig agus Bríd. Maireann oidhreacht Cholm Cille go dtí an lá inniu – 1,500 bliain níos moille, tá Páirc Cholm Cille i nDoire, Gleann Cholm Cille i nDún na nGall agus Paróiste Cholm Cille i nDún Éideann agus tá siad sin ar na céadta d’áiteanna ar fud an domhain a bhfuil a ainm leo in ómós do na héachtaí a rinne sé.
Previous
Next
LUATHBHLIANTA
Rugadh Colm Cille isteach i ríochas agus b’fhéidir go raibh sé i gcónaí i ndán dó éachtaí a dhéanamh. Chuir Cineál Chonaill de rítheaghlach Uí Néill fáilte roimhe isteach sa chlann ar 7ú Nollaig AD 520 nó 521 AD i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ba é Feilimí a athair, taoiseach de chuid Thír Chonaill a raibh ardmheas air, agus ba bhanphrionsa a mháthair a shíolraigh ón uasaicme i gCúige Laighean. Deirtear gurbh é Niall Naoighiallach a shin-sin-seanathair, rí cáiliúil fíochmhar págánach – b’fhéidir gurb é an rud ba mhó a thuill clú dó é sclábhaí óg sa Bhreatain Bheag a ghabháil agus a thabhairt go hÉirinn, agus cé a bhí sa sclábhaí chéanna ach Naomh Pádraig. D’ainneoin gur de chlann chlúiteach é agus go raibh ceart dlisteanach aige ar an ríchathaoir, ní raibh lá rúin ag Colm Cille suí uirthi.
OIDEACHAS
Bhí sé ina thraidisiún san am ag an dream ba mhó maoin a bpáistí a thabhairt do thuismitheoirí altrama le hoideachas a fháil agus b’amhlaidh an scéal ag Colm Cille. Ghlac an sagart Cruithneachán leis, an duine a bhaist é agus a thug dó ina dhiaidh sin a chéad bhlaiseadh ar oideachas creidimh, cé go raibh sé roimhe sin ar oiliúint mar bhard in ealaín na filíochta. Fuair sé a ghairm, áfach, sa Chríostaíocht agus oileadh ar dtús é i gCill Mhic Réanáin, agus ina dhiaidh sin faoi Fhinnian Mhaigh Bhile agus faoi Fhinnian Chluain Ioraird. Tharla fosta go ndearna sé staidéar i gcuideachta daoine eile a bhí ina naoimh ina dhaidh sin – go háirithe Cainneach agus Comhghall – agus oirníodh ina shagart sa deireadh é in 551.
BUNÚ MHAINISTIR DHOIRE
Deirtear gurbh é Colm Cille a chuir na chéad síolta le taobh bhruach thiar An Fheabhail, rud ba chúis sa deireadh le fás Chathair Dhoire an lae inniu. D’fhás pobal sa cheantar nuair a rinne Colm Cille mainistir in 545 a mheall cuid mhór lonnaitheoirí mar gheall ar thábhacht chultúrtha na hinstitiúide creidimh. Doire Chalgaigh an chéad ainm a bhí air, rud a léiríonn an t-ardmheas a bhí ar Cholm Cille. Tugtar onóir do Cholm Cille i nDoire agus san Iarthuaisceart go dtí an lá inniu – leis an fhírinne a dhéanamh, síltear a oiread sin de gur moladh ar na saolta deireanacha go ndéanfaí dealbh ollmhór den fhear ar ghrinneall An Fheabhail, amhail an dealbh chlúiteach, Críost an Slánaitheoir, in Rio de Janeiro.
TORAIGH & GLEANN CHOLM CILLE
I ndiaidh bhunú mhainistir Dhoire, meastar gur bhunaigh Colmcille idir 55 agus 66 suíomh Críostaí ar fud na hÉireann. Orthu sin bhí mainistreacha i nDroim Chliabh, Ceanannas agus Darú, ach bhí roinnt mhaith ann fosta i gContae Dhún na nGall amhail Ráth Bhoth, Cill Mhic Réanáin agus Droim Thuama. Tá tábhacht ar leith, áfach, le Gleann Cholm Cille agus deirtear go raibh sé ina chónaí ansin ar feadh dhá bhliain, agus tábhacht le Toraigh nó nuair a tháinig sé i dtír ansin casadh Ailill, an rí págánach, air. Thug Ailill cead do Chom Cille a mhainistir a dhéanamh ar phíosa talaimh ar aon mhéid lena chlóca, ach go míorúilteach spréigh an clóca thar an oileán ar fad. Bhuail fearg an rí agus dhreasaigh sé a chú sa chuairteoir ach rinne Colm Cille comhartha na croise, agus léim an cú isteach san fharraige gur bádh é ach d’fhág sé lorg a chrúb ar charraig, agus tá ‘Cloch an Chú’ ar an charraig sin go dtí an lá inniu.’
CATH CHÚL DREIMHNE
D’éirigh Colm Cille sáite i scannal míchlúiteach nuair a tháinig Finnian Mhaigh Bhile ar ais ón Róimh agus téacs leis darbh ainm “Vulgate” agus bhí Colm Cille ag iarraidh cóip a dhéanamh de. Ní thug Finnian cead dó, áfach, ach rinne Colm Cille cóip de ar scor ar bith, rud a chuir tús le hachrann a tugadh chun na cúirte agus chuig Diarmaid, Ardrí na hÉireann. Thaobhaigh Diarmaid le Finnian, á rá na bhfocal cáiliúil: “Is le gach bó a lao, agus le gach leabhar a chóip.” Chuir Colm Cille suas don bhreith sin, agus le tréan míshástachta d’iarr se cuidiú Chlann Uí Néill, agus ba é an deireadh a bhí air Cath fuilteach Chúil Dreimhne i Sligeach in 561. Fuair corradh le 3,000 fear bás sa troid agus fuair Colm Cille an bhuaidh ar Dhiarmaid, rud a d’fhág go raibh sé ábalta a chóip (An Cathach) a choinneáil. Chuir an doirteadh fola samhnas ar chliarlathas na heaglaise, agus díbríodh Colm Cille as Éirinn.
AG LONNÚ IN OILEÁN Í
Nuair a díbríodh Colm Cille, sheol sé trasna Shruth na Maoile ag tarraingt ar Dhál Riada in Albain in 563 i gcuideachta 12 chompánach. Bhí cairde aige in áiteanna tábhachtacha – mar gheall ar a ghinealach ríoga, is dócha – mar sin chuaigh sé i dteagmháil lena chol ceathrair, an rí Gaelach Albanach Conall mac Comhaill, a bhronn Oileán Í air go gairid i ndiaidh dóibh teacht. Is ansin a rinne Colm Cille a mhainistir ba chlúití a bhí ina dhiaidh sin ar na hionaid chultúrtha agus chreidimh ba cháiliúla sa Bhreatain agus in Éirinn agus is í ba chúis le cuid mhór de phágánaigh na hAlban, thuaisceart Shasana agus fiú codanna den Eoraip tiontú chun na Críostaíochta. Bhí tábhacht le hOileán Í i bhfad i ndiaidh bhás Cholm Cille nó is iomaí lámhscríbhinn a chruthaigh manaigh an oileáin, Leabhar iontach Cheanannais san áireamh, leabhar atá thart ar 1200 bliain d’aois.
EACHTRA MHIOTASACH LE HOLLPHÉIST LOCH NIS
Deirtear gurbh é Colm Cille an chéad duine a tháinig ar ollphéist mhiotasach Loch Nis in 565, trí bliana i ndiaidh é bogadh go hAlbain. Agus é ag taisteal fríd na Garbhchríocha ar a mhisean le briathar Dé a chraobhscaoileadh, deirtear gur éirigh an ollphéist as doimhneacht an locha agus gur réab sí i dtreo Lughaidh, duine de dheisceabail Cholm Cille. Nuair a chonaic Colm Cille an ollphéist, deirtear go ndearna sé míorúilt, ag inse di “imeacht siar ar luas lasrach” in ainm Dé. Ghluais an toirt mhíchlúiteach síos ar an bhomaite chuig an áit a dtainig sí as, agus tháinig Lughaidh slán. Is as scríbhinní Adhamhnáin an cuntas cáiliúil seo. Scríobh Adhamhnán cuntas ar shaol Cholm Cille corradh le céad bliain i ndiaidh a bháis.
COMHDHÁIL DHROIM CEAT
D’fhill Colm Cille ar a thír dhúchais go hÉirinn don Chomhdháil Dhroim Ceat cáiliúil sa bhliain 578. Ba é Léim an Mhadaidh an áit don bhailiúchán ríoga seo inar tháinig na daoine uaisle le chéile ina measc bhí Áedán Mac Gabráin, Rí Dál Riata agus an Rí Éireannach de Cenél Conaill Áed Mac Ainmerech. Deirtear gurb é Colm Cille an ceann feadhna don ócáid, ag cothú comhcheilge i gcoinne a namhad choiteann Báetán Mac Cairill, rí Oirthear Uladh. Is dócha gurbh é príomhchuspóir na comhdhála ‘láidreacht le chéile’ a thaispeáint agus thuig na páirtithe go léir go mbeadh comhghuaillíocht chun leasa dóibh. Deirtear gur ghreamaigh Colm Cille fóid ithreach na hAlban ar a bhróga toisc nár theastaigh uaidh seasamh ar mhóin na hÉireann, agus sheol sé cosaint lom freisin ar son na mbardaí a bhí faoi lámhach as a gcuid ‘focal casta’.
BÁS & OIDHREACHT
I ndiaidh saol a chaitheamh lán eachtraí agus drámaí, is é is dócha go bhfuair Colm Cille bás ar 9ú Meitheamh, 597 agus é idir seachtó agus ochtó bliain d’aois. Cé gur chuir a lucht leanúna dílis i gcré na cille in Oileán Í é, tá cuid dá thaisí anois i nDún Pádraig, Co an Dúin i gcuideachta mór le rá – a chomhphátrúin eile na hÉireann, Pádraig agus Bríd. Maireann oidhreacht Cholm Cille go dtí an lá inniu – 1,500 bliain níos moille, tá Páirc Cholm Cille i nDoire, Gleann Cholm Cille i nDún na nGall agus Paróiste Cholm Cille i nDún Éideann agus tá siad sin ar na céadta d’áiteanna ar fud an domhain a bhfuil a ainm leo in ómós do na héachtaí a rinne sé.
Previous
Next
LUATHBHLIANTA
Rugadh Colm Cille isteach i ríochas agus b’fhéidir go raibh sé i gcónaí i ndán dó éachtaí a dhéanamh. Chuir Cineál Chonaill de rítheaghlach Uí Néill fáilte roimhe isteach sa chlann ar 7ú Nollaig AD 520 nó 521 AD i nGartán, Co. Dhún na nGall. Ba é Feilimí a athair, taoiseach de chuid Thír Chonaill a raibh ardmheas air, agus ba bhanphrionsa a mháthair a shíolraigh ón uasaicme i gCúige Laighean. Deirtear gurbh é Niall Naoighiallach a shin-sin-seanathair, rí cáiliúil fíochmhar págánach – b’fhéidir gurb é an rud ba mhó a thuill clú dó é sclábhaí óg sa Bhreatain Bheag a ghabháil agus a thabhairt go hÉirinn, agus cé a bhí sa sclábhaí chéanna ach Naomh Pádraig. D’ainneoin gur de chlann chlúiteach é agus go raibh ceart dlisteanach aige ar an ríchathaoir, ní raibh lá rúin ag Colm Cille suí uirthi.
OIDEACHAS
Bhí sé ina thraidisiún san am ag an dream ba mhó maoin a bpáistí a thabhairt do thuismitheoirí altrama le hoideachas a fháil agus b’amhlaidh an scéal ag Colm Cille. Ghlac an sagart Cruithneachán leis, an duine a bhaist é agus a thug dó ina dhiaidh sin a chéad bhlaiseadh ar oideachas creidimh, cé go raibh sé roimhe sin ar oiliúint mar bhard in ealaín na filíochta. Fuair sé a ghairm, áfach, sa Chríostaíocht agus oileadh ar dtús é i gCill Mhic Réanáin, agus ina dhiaidh sin faoi Fhinnian Mhaigh Bhile agus faoi Fhinnian Chluain Ioraird. Tharla fosta go ndearna sé staidéar i gcuideachta daoine eile a bhí ina naoimh ina dhaidh sin – go háirithe Cainneach agus Comhghall – agus oirníodh ina shagart sa deireadh é in 551.
BUNÚ MHAINISTIR DHOIRE
Deirtear gurbh é Colm Cille a chuir na chéad síolta le taobh bhruach thiar An Fheabhail, rud ba chúis sa deireadh le fás Chathair Dhoire an lae inniu. D’fhás pobal sa cheantar nuair a rinne Colm Cille mainistir in 545 a mheall cuid mhór lonnaitheoirí mar gheall ar thábhacht chultúrtha na hinstitiúide creidimh. Doire Chalgaigh an chéad ainm a bhí air, rud a léiríonn an t-ardmheas a bhí ar Cholm Cille. Tugtar onóir do Cholm Cille i nDoire agus san Iarthuaisceart go dtí an lá inniu – leis an fhírinne a dhéanamh, síltear a oiread sin de gur moladh ar na saolta deireanacha go ndéanfaí dealbh ollmhór den fhear ar ghrinneall An Fheabhail, amhail an dealbh chlúiteach, Críost an Slánaitheoir, in Rio de Janeiro.
TORAIGH & GLEANN CHOLM CILLE
I ndiaidh bhunú mhainistir Dhoire, meastar gur bhunaigh Colmcille idir 55 agus 66 suíomh Críostaí ar fud na hÉireann. Orthu sin bhí mainistreacha i nDroim Chliabh, Ceanannas agus Darú, ach bhí roinnt mhaith ann fosta i gContae Dhún na nGall amhail Ráth Bhoth, Cill Mhic Réanáin agus Droim Thuama. Tá tábhacht ar leith, áfach, le Gleann Cholm Cille agus deirtear go raibh sé ina chónaí ansin ar feadh dhá bhliain, agus tábhacht le Toraigh nó nuair a tháinig sé i dtír ansin casadh Ailill, an rí págánach, air. Thug Ailill cead do Chom Cille a mhainistir a dhéanamh ar phíosa talaimh ar aon mhéid lena chlóca, ach go míorúilteach spréigh an clóca thar an oileán ar fad. Bhuail fearg an rí agus dhreasaigh sé a chú sa chuairteoir ach rinne Colm Cille comhartha na croise, agus léim an cú isteach san fharraige gur bádh é ach d’fhág sé lorg a chrúb ar charraig, agus tá ‘Cloch an Chú’ ar an charraig sin go dtí an lá inniu.’
CATH CHÚL DREIMHNE
D’éirigh Colm Cille sáite i scannal míchlúiteach nuair a tháinig Finnian Mhaigh Bhile ar ais ón Róimh agus téacs leis darbh ainm “Vulgate” agus bhí Colm Cille ag iarraidh cóip a dhéanamh de. Ní thug Finnian cead dó, áfach, ach rinne Colm Cille cóip de ar scor ar bith, rud a chuir tús le hachrann a tugadh chun na cúirte agus chuig Diarmaid, Ardrí na hÉireann. Thaobhaigh Diarmaid le Finnian, á rá na bhfocal cáiliúil: “Is le gach bó a lao, agus le gach leabhar a chóip.” Chuir Colm Cille suas don bhreith sin, agus le tréan míshástachta d’iarr se cuidiú Chlann Uí Néill, agus ba é an deireadh a bhí air Cath fuilteach Chúil Dreimhne i Sligeach in 561. Fuair corradh le 3,000 fear bás sa troid agus fuair Colm Cille an bhuaidh ar Dhiarmaid, rud a d’fhág go raibh sé ábalta a chóip (An Cathach) a choinneáil. Chuir an doirteadh fola samhnas ar chliarlathas na heaglaise, agus díbríodh Colm Cille as Éirinn.
AG LONNÚ IN OILEÁN Í
Nuair a díbríodh Colm Cille, sheol sé trasna Shruth na Maoile ag tarraingt ar Dhál Riada in Albain in 563 i gcuideachta 12 chompánach. Bhí cairde aige in áiteanna tábhachtacha – mar gheall ar a ghinealach ríoga, is dócha – mar sin chuaigh sé i dteagmháil lena chol ceathrair, an rí Gaelach Albanach Conall mac Comhaill, a bhronn Oileán Í air go gairid i ndiaidh dóibh teacht. Is ansin a rinne Colm Cille a mhainistir ba chlúití a bhí ina dhiaidh sin ar na hionaid chultúrtha agus chreidimh ba cháiliúla sa Bhreatain agus in Éirinn agus is í ba chúis le cuid mhór de phágánaigh na hAlban, thuaisceart Shasana agus fiú codanna den Eoraip tiontú chun na Críostaíochta. Bhí tábhacht le hOileán Í i bhfad i ndiaidh bhás Cholm Cille nó is iomaí lámhscríbhinn a chruthaigh manaigh an oileáin, Leabhar iontach Cheanannais san áireamh, leabhar atá thart ar 1200 bliain d’aois.
MYTHICAL ENCOUNTER WITH THE LOCH NESS MONTSER
Deirtear gurbh é Colm Cille an chéad duine a tháinig ar ollphéist mhiotasach Loch Nis in 565, trí bliana i ndiaidh é bogadh go hAlbain. Agus é ag taisteal fríd na Garbhchríocha ar a mhisean le briathar Dé a chraobhscaoileadh, deirtear gur éirigh an ollphéist as doimhneacht an locha agus gur réab sí i dtreo Lughaidh, duine de dheisceabail Cholm Cille. Nuair a chonaic Colm Cille an ollphéist, deirtear go ndearna sé míorúilt, ag inse di “imeacht siar ar luas lasrach” in ainm Dé. Ghluais an toirt mhíchlúiteach síos ar an bhomaite chuig an áit a dtainig sí as, agus tháinig Lughaidh slán. Is as scríbhinní Adhamhnáin an cuntas cáiliúil seo. Scríobh Adhamhnán cuntas ar shaol Cholm Cille corradh le céad bliain i ndiaidh a bháis.
COMHDHÁIL DHROIM CEAT
D’fhill Colm Cille ar a thír dhúchais go hÉirinn don Chomhdháil Dhroim Ceat cáiliúil sa bhliain 578. Ba é Léim an Mhadaidh an áit don bhailiúchán ríoga seo inar tháinig na daoine uaisle le chéile ina measc bhí Áedán Mac Gabráin, Rí Dál Riata agus an Rí Éireannach de Cenél Conaill Áed Mac Ainmerech. Deirtear gurb é Colm Cille an ceann feadhna don ócáid, ag cothú comhcheilge i gcoinne a namhad choiteann Báetán Mac Cairill, rí Oirthear Uladh. Is dócha gurbh é príomhchuspóir na comhdhála ‘láidreacht le chéile’ a thaispeáint agus thuig na páirtithe go léir go mbeadh comhghuaillíocht chun leasa dóibh. Deirtear gur ghreamaigh Colm Cille fóid ithreach na hAlban ar a bhróga toisc nár theastaigh uaidh seasamh ar mhóin na hÉireann, agus sheol sé cosaint lom freisin ar son na mbardaí a bhí faoi lámhach as a gcuid ‘focal casta’.
BÁS & OIDHREACHT
I ndiaidh saol a chaitheamh lán eachtraí agus drámaí, is é is dócha go bhfuair Colm Cille bás ar 9ú Meitheamh, 597 agus é idir seachtó agus ochtó bliain d’aois. Cé gur chuir a lucht leanúna dílis i gcré na cille in Oileán Í é, tá cuid dá thaisí anois i nDún Pádraig, Co an Dúin i gcuideachta mór le rá – a chomhphátrúin eile na hÉireann, Pádraig agus Bríd. Maireann oidhreacht Cholm Cille go dtí an lá inniu – 1,500 bliain níos moille, tá Páirc Cholm Cille i nDoire, Gleann Cholm Cille i nDún na nGall agus Paróiste Cholm Cille i nDún Éideann agus tá siad sin ar na céadta d’áiteanna ar fud an domhain a bhfuil a ainm leo in ómós do na héachtaí a rinne sé.
Previous
Next
An bhfuil imeacht agat a bhaineann le Colm Cille?
Cuir isteach chuig na Comhairli é agus b’fhéidir go luafaí ar an tsuíomh gréasáin é.

If you missed any of the Colmcille 1500 events from 2021 you can catch up on all of them in our ‘Passed Events’ Archive.

I gComóradh Cholmcille 1500 beidh roinnt imeachtaí sóisialta agus cultúrtha le ceiliúradh a dhéanamh ar an naomh le linn 2021.  

 De bharr phandéim leanúnach COVID 19 caithfear cuid mhaith de na himeachtaí sin a chur ar siúl go fíorúil. Mar sin féin, tá muid ag súil go mbeidh muid ábalta cuireadh a thabhairt do dhaoine den phobal freastal ar imeachtaí áirithe agus nuair a thugann na húdaráis sna dlínsí uilig cead dúinn. 

 Cloífidh imeacht ar bith a reáchtálfar go hiomlán leis na rialacháin sábháilteachta chuí COVID-19 agus iarrfar ar dhaoine atá ag freastal clúdach aghaidhe a chaitheamh nuair is gá, cloí le scaradh sóisialta agus a bheith cinnte go níonn siad a lámha agus/nó gó ndéanann siad díghalrú go minic. 

 Más rud é gur chuir tú ar ais tástáil dheimhneach do COVID-19 nó go raibh tú i ndlúth-theagmháil le cás dearfach taobh istigh de dheich lá ó imeacht, ní cheadófar duit freastal. 

 Tá na bearta sin riachtanach lena chinntiú gur féidir dul ar aghaidh chomh sábháilte agus is féidir le himeachtaí atá pleanáilte 

FÉILIRE NA NIMEACHTAÍ UILIGNascanna le foinsí úsáideacha eolais eile faoi Cholm Cille.

Read up on the unique projects that received grants from the DCSDC & DCC.

Scéalta agus léaráidí de shaol agus d’oidhreacht Cholm Cille.

BUAICIMEACHTAÍ

St. Molaise, an old friend of Colmcille, told him he must leave Ireland and wouldn’t be able to see the is-land again until he had converted as many people as had died in the battle of Cúl Dreimhne. That’s almost 3,000 people.

The next day Colmcille took 12 monks with him in a small boat and they sailed up Lough Foyle.

It is said that he could see family, friends, and even some animals running after them to wave goodbye.

Source: Donegal County Archives ‘Colmcille Life and Legacy Edu-cation Pack’ by Abarta Heritage

#colmcille #stcolumba #saint #ireland #irish #stcolmcille #colmcille1500 #derry #loughfoyle #church
...

Did you know that monks didn’t believe in comfort? St Colmcille himself often slept on a bed of stone with another stone for a pillow.

Source: Donegal County Archives ‘Colmcille Life and Legacy Education Pack’ by Abarta Heritage

#colmcille #stcolumba #saint #ireland #irish #stcolmcille #colmcille1500 #church
...

St. Augustine’s Church, Derry~Londonderry is said to be built on the site of Colmcille’s first church, built when the saint was only 25 years old.

The church brought many people to the area. They settled down and together built the magnificent city it is today.

Source: Donegal County Archives ‘Colmcille Life and Legacy Education Pack’ by Abarta Heritage

#colmcille #stcolumba #saint #ireland #irish #stcolmcille #colmcille1500 #derry #staugustine #church
...

Columcille the Scribe
My hand is cramped from penwork.
My quill has a tapered point.
Its birthmouth issues a blue-dark
Beetle-sparkle of ink.
Wisdom keeps welling in streams
From my fine-drawn sallow hand:
Riverrun on the vellum
Of ink from green-skinned holly.
My small runny pen keeps going
Through books, through thick and thin,
To enrich the scholars’ holdings —
Penwork that cramps my hand.

A translation by poet Seamus Heaney of an 11th century Irish poem 'Sgith mo chrob ón scríbinn'. You can see a copy of the poem on display at the Seamus Heaney HomePlace and in Central Library in Letterkenny.

#colmcille #stcolumba #saint #ireland #irish #stcolmcille #colmcille1500
...

#colmcille1500 |Colmcille 1500 Schools Competition | Donegal & Derry | Deadline 15th October 2021

Did you know that there is a Colmcille 1500 schools competition still open? The Raphoe Diocesan Colmcille 1500 Committee organised the competition to inspire schools across Donegal and Derry to create a project to explore the life and legacy of Colmcille/Columba across the curriculum in your own setting, uniquely designed for your students. Schools which have not yet registered are encouraged to get in touch via colmcilleschoolsproject@gmail.com and to post updates on progress via your school’s social media feeds using the hashtag #colmcille1500.

For further details follow this link – noting that the deadline was extended to 15th October 2021. A very useful list of resources has also been provided.
https://colmcille.net/wp-content/uploads/2020/12/Colmcille1500-Schools-Project-Primary.pdf

Déan teagmháil linn le do thoil ag colmcilleschoolsproject@gmail.com má tá spéis agat tionscadal a chruthú. Ba mhaith linn clár de scoileanna rannpháirteacha a thiomsú, agus a iarraidh ort scéalta agus nuacht ar bhur ndul chun cinn a chur suas ar na meáin shóisialta leis an haischlib #colmcille1500. Tá deis ar dóigh anseo do scoileanna i nDún na nGall agus i nDoire a bheith ag comhoibriú ar thionscadal speisialta amach.
...

Founded in 1879 in Derry, St Columb's College has the unique distinction in Ireland of being the alma mater of two Nobel Laureates.

In recent years, former Bishop of Derry, Seamus Hegarty made reference to St. Columb’s College saying: “May it continue to send out students who like St. Colmcille its patron, are strong in faith, firm in hope and active in charity.

Source: Donegal Annual 2021

#colmcille1500 #colmcille #stcolumba #familytree #saint #donegal #derry #angels #thursday #gartan
...

Adomnán was one of the most significant churchmen and intellectuals of the seventh century. He is a relative and ‘hero’ of St. Colmcille and the author of the Latin book Vita Columbae. The earliest surviving manuscript of this text is in Schaffausen in Switzerland. It contains the oldest written form of the name of any place in County Donegal. That place being Drumhome near Ballintra, which Adomnán gives the Latin form Dors[um] Tómme.

Irish historian, Brian Lacey, recently published a book on the saint called ‘Adomnán, Adhamhnán, Eunan: Life and afterlife of a Donegal Saint.’

You can find his book here: https://www.fourcourtspress.ie/books/new-year-folder/adomnan-adhamhnan-eunan/

Source: Donegal Annual 2021

#colmcille1500 #colmcille #stcolumba #familytree #saint #donegal #derry #brianlacey #book #donegalsaint
...

"#Colmcille 1500 | Colmcille - Boy of Gartan

A short contemplative film as an interpretation of Saint Colmcille as a child at play. Showcasing historical sites around his birth place in Gartan, the piece shows that although modern life goes on, Gartan retains its sense of quiet spirituality. https://www.youtube.com/watch?v=5EslOMLKpA8v

This is another of our Colmcille 1500 grant awards which are funded by the North West Development Fund and Creative Ireland, in conjunction with and supported by The Executive Office and The Irish Government.
"
...

Roughly 1.5 km north of Cnoc an tSuidhe is the site known in the Middle Ages as Cédimthect Choluim Cille, [‘First Walk of Colum Cille’]. Ó Domhnaill said it was ‘the place where Colmcille took his first steps and his first walk as a child’ and that ‘it is contrary to nature that anyone who goes on pilgrimage to that place brings away disease or sickness of any kind with them’.

Source: Donegal Annual 2021

#colmcille1500 #colmcille #stcolumba #familytree #saint #donegal #derry
...

St. Colmcille’s relations Cenél Conailll’s kingdom originated in agricultural land of east Donegal. Their headquarters was at what is now called Croghan Hill, a Ridge above the River Finn stretching between Lifford and Castlefin.

Before St. Colmcille’s death the kingdom expanded to double its original extent, stretching from Derry to Donegal town. Relatives of the saint, Sétna and Àed mac Ainmirech were powerful and ambitious kings during this time.

Source: Donegal Annual 2021

#colmcille1500 #colmcille #stcolumba #familytree #saint #donegal #derry
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 9: Dunkeld Cathedral
With frequent Viking raids along the western Islands, in 849 the relics of St Columba were removed from Iona for protection. They were brought to Dunkeld by King Kenneth MacAlpin, who appointed a bishop at Dunkeld, and Columba became the patron saint of Dunkeld and its monastery. Removed to Ireland after the Reformation, some believe there are still relics of Columba hidden within the Cathedral grounds.
"
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 8: Eileach an Naoimh
Although the monastic remains here have been attributed to the monastery founded by St Brendan of Clontarf, there is a tradition that Columba also founded a monastery here and that his mother, Eithne, is buried here. It was place of pilgrimage until the Reformation and now, uninhabited and not served by public transport, presents a glimpse into the solitude of monastic life.
"
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 7: Chapel Finian
Built in the 10th-11th centuries Chapel Finian was named after Columba’s tutor, the Irish Saint and scholar Finnian. The scholarly legacy of both Columba and Finnian created some of the most remarkable works of religious art in Ireland and Scotland as well as a huge volume of the biblical commentaries found across Scotland from the period. But despite this shared legacy, tradition has it that Columba fled Ireland after a dispute with Finnian about the copying of a religious text.
"
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 6: Loch Ness
Columba’s travels in Scotland took him at least as far north as Loch Ness, where tradition has it he scared off a monster that had been terrorising locals. As with his interactions with kings from Dál Riata and Briton, Columba was both on a diplomatic mission, to help create a safe environment for his monks to travel in, and a missionary one. The stories around his travels focus on miracles but the mere act of travelling across Scotland at that time would have been far from easy.
"
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 5: Keills Chapel
Although the chapel itself is from the 1100s, the carved stones date to as far back as the 700s. The carving style of the stones typifies that found in Iona and the Keills Cross is the only example of that style of decoration found on the mainland. It has been suggested that the cross was transported to Keills Chapel after construction, demonstrating how Columba's legacy touched not just the spread of Christianity, but of the Insular artistic style that accompanied it.
"
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 4: Dumbarton Castle
The history of Dumbarton Castle goes back over 1,500 years to when it was known as Alt Clut (Rock of the Clyde). There is a suggestion that Columba may have acted as an emissary between the Britons and Dál Riata, and it was certainly a significant power during his time in Scotland. "
...

"#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 3: Iona Abbey
Columba is most closely associated with the Island of Iona, where he set up a monastery that created numerous churches and religious settlements across mainland Scotland, playing a key role in the spread of Christianity here. The monastery survived until the 12th century and although the reformation ended monastic life, the island is still considered one of Scotland’s most sacred sites. As well as a religious site, Iona is the site of great artistic beauty, from the creation of the Book of Kells (now in Dublin) to medieval carved stones that characterise early Scottish Christianity. "
...

#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, the nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.
Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 2: Dunadd Fort
Dunadd was the power centre of Dál Riata, the Gaelic kingdom that covered what is now Argyll and part of Country Antrim, in 6th-8th centuries. As well as meeting with Gaelic king Conall, Columba is said to have visited here for the inauguration of his successor, Áedán mac Gabráin, performing the first Christian anointment of a British king.
...

#Colmcille1500 | @HistoricEnvScotland | St Columba’s Scotland

Historic Environment Scotland is marking the 1500th anniversary year through a poetry project to celebrate Columba as the ‘Patron Saint of Poetry ‘- mapping his time in Scotland, nine places that he touched, alongside the poetry they have inspired.

Today we bring you one of these locations and the poem inspired by the Poet in Residence. You can see all of the sites at: https://storymaps.arcgis.com/stories/ae1235fda91c489e83a414a0d580d4fb and download a beautiful collection of the poems at https://www.historicenvironment.scot/media/7508/st-columba-poetry.pdf

SITE 1: St Columba's Cave
Tradition has it that Columba waited here for a few days when travelling north from Ireland in order to meet with the local king Conall mac Comgaill, based in Dunadd. It was most likely Conall who gave Columba permission to set up his monastery on Iona. Given Columba’s high status and that the area was part of Dál Riata, it is unlikely that Columba sheltered in a cave, but the cave has been a site of Christian pilgrimage and reflection for hundreds of years.
...

#HeritageWeek #colmcille1500 | Events today as part of Heritage Week

Donegal Library Service's brings us the final lecture today as part of the ‘Colmcille Books & Beyond’ series to celebrate the saint’s life and his close association with books and the literary world.

https://youtu.be/9cJU4po4X-s
Saturday 21st August at 8.00pm: Joe Brennan “Colmcille the Legend”
Renowned author and storyteller Joe Brennan will bring to life, through storytelling, the folklore and legends that have grown around the figure of Colmcille.

To view the earlier lectures in the series go to https://www.youtube.com/user/wwwdonegalcocoie/videos #DonegalCountyLibrary
...

#Colmcille1500 | Did you know that 15th August was one of the traditional days to visit a St Colmcille Holy Well or part of a traditional ‘Turas’ (journey or pilgrimage) period running from the saint’s Feast Day on 9th June.

In Gleann Cholm Cille (Glencolmcille), the ‘Turas Cholm Cille’ is performed between 9th June and 15th August each year and is 4.8km long, taking about three hours to complete. Pilgrims visit 15 stations and perform specific prayers and rituals at each.
...

#Archeology | Fr. James MacDyer Archaeology School | Sat 31st Jul - Sat 7th Aug | http://oideasgael.ie/en/archaeology/

Gleann Cholm Cille (The Valley of St Columba) and the nearby valleys in southwest Donegal contain some of the most interesting prehistoric and early historic structures in Ireland (some would argue, in Europe). This Summer School, based in such an appropriate location, is aimed at adults with an interest in the archaeology and ancient history of Ireland.

Although there is no absolute certainty, it is understood from recent research that Colm Cille, the patron saint of Gleann Cholm Cille, was born on 7 December 520. Colm Cille was a hugely important figure in many aspects of the early culture of Ireland, Scotland and, to a lesser extent, the north of England. To mark the anniversary year, the 2021 Archaeology Summer School will focus mainly on the early Christian period and the history, lore and literature of the saint. The 2021 Summer School will be directed by Dr Brian Lacey who has been researching the archaeology and early history of Counties Donegal and Derry for over 40 years and is one of the foremost Columban scholars in Ireland.

More Info: http://oideasgael.ie/en/archaeology/
...

CLÁRAIGH LEIS AN NUACHTLITIR S’AGAINN!

Cláraigh le go bhfaighidh tú nuacht iontach, ábhar stairiúil, agus an t-eolas is deireanaí faoi imeachtaí atá ag teacht aníos.
Gaeilge